Tham dự có 60 người là khách hàng, người tiêu dùng tại thành phố Phủ Lý và các địa phương trong tỉnh. Buổi tham quan giúp mọi ngươi hiểu được GPS là gì, được tổ chức hoạt động thế nào, những vùng đang sản xuất rau an toàn GPS.  Đồng thời, được tận mắt quan sát đồng ruộng, đặt câu hỏi cho nông dân sản xuất từ đó tạo niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Tham quan mô hình GPS tại HTX nông sản an toàn Thanh Sơn (Kim Bảng).

Thông qua buổi tham quan góp phần tuyên truyền, quảng bá về sản xuất rau an toàn GPS. Từ đó, khách hàng, người tiêu dùng trong tỉnh lựa chọn, sử dụng sản phẩm của chuỗi giá trị rau bền vững cho nông hộ sản xuất nhỏ. Đây là điều kiện hướng đến mở rộng mô hình sản xuất ra các địa phương khác trong tỉnh.

Mạnh Hùng