Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018 toàn ngành NN&PTNT đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm sản, thủy sản đạt hơn 7.797 tỷ đồng (theo giá cố định năm 2010) vượt 0,5% kế hoạch năm, tăng 1,7% so với năm 2017. Năng suất lúa bình quân đạt 61,3 tạ/ha/vụ, tăng 1% so với kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 423.310 tấn, đạt 102,3% kế hoạch. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 87.460 tấn, đạt 102,4% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 22.645 tấn, tăng 14,5% so với năm 2017; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 94,3%, đạt 100% kế hoạch.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, toàn tỉnh đã tích tụ được 375,68 ha/652 ha đất nông nghiệp (đã quy hoạch), đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất 206,6 ha…Đối với xây dựng nông thôn mới (NTM), hết năm 2018 có thêm 13 xã được công nhận đạt chuẩn và dự kiến có thêm huyện Thanh Liêm đạt chuẩn NTM và Thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2019, ngành NN&PTNT đặt mục tiêu phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm sản, thủy sản đạt 7.995,5 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018; sản lượng lương thực có hạt đạt 416.139 tấn; thịt hơi xuất chuồng đạt 104.759 tấn; sản lượng thủy sản 24.460 tấn; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 94,8%. Đồng thời, chuyển mạnh cơ cấu cây trồng vụ đông hàng hóa có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phấn đấu đến hết năm 2019 có thêm 7 xã và 2 huyện (Lý Nhân, Bình Lục) đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, tiếp tục triển khai chương trình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Trong công tác chuyên môn của ngành tiếp tục tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất, nhất là các mô hình sản xuất giống cây trồng, vật nuôi mới cho người dân.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu để phấn đấu, chú trọng vào khai thác lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2018 và khẳng định, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Ngành nông nghiệp đã hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu đề ra; công tác tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực; thu nhập bình quân theo đầu người khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng/người; chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; cải cách hành chính của ngành chuyển biến tốt…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm qua. Đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp cần tập trung khắc phục, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Ngành nông nghiệp cần cụ thể hóa nhiệm vụ, chỉ tiêu để phấn đấu, chú trọng vào khai thác lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển; quan tâm đến thành lập các HTX kiểu mới, chỉ đạo ứng dụng tốt KHKT vào sản xuất, xây dựng NTM, đặc biệt là những xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt được và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2019; chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm...

B. Huệ - M.Hùng