Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Theo Báo cáo đánh giá của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, sản xuất hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khoa học công nghệ có bước phát triển mới, làm tăng sản lượng và đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp. Các hoạt động hợp tác quốc tế mang tính khu vực và toàn cầu ảnh hưởng đến ANLT quốc gia luôn được quan tâm chỉ đạo, thực hiện… 

Kết quả cụ thể, từ năm 2009 đến năm 2019, GDP toàn ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 2,61%/năm; sản lượng lúa tăng từ 39,17 triệu tấn lên 43,4 triệu tấn. Bình quân lương thực đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525kg/năm, đưa Việt Nam vào nhóm 6 nước hàng đầu về chỉ số này; vai trò của Việt Nam trong hỗ trợ ANLT cho các quốc gia khác ngày càng tăng. So với chỉ tiêu đến năm 2020 tại Kết luận 53-KL/TW, Nghị quyết số 63/NQ-CP, dự kiến có 14 chỉ tiêu đạt và vượt, bao gồm: 3 chỉ tiêu về lúa gạo, 2 chỉ tiêu về rau, 2 chỉ tiêu về cây ăn quả, 2 chỉ tiêu về chăn nuôi, 3 chỉ tiêu về thủy sản, 2 chỉ tiêu về đảm bảo khả năng tiếp cận lương thực. Còn 6 chỉ tiêu chưa đạt hoặc khó đạt là: 2 chỉ tiêu về sản xuất ngô, 1 chỉ tiêu về chăn nuôi, 3 chỉ tiêu về đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện, những hạn chế, yếu kém nội tại của nền sản xuất nhỏ, chậm được khắc phục; thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp; nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân chưa đầy đủ, thiếu chủ động, sáng tạo; quan hệ sản xuất nông nghiệp chưa kịp thời đổi mới theo cơ chế thị trường; còn nhiều bất cập, vướng mắc trong cơ chế, chính sách về đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp…

Dự báo, đến năm 2030, dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 104 triệu người, nhu cầu về lương thực thực phẩm (LTTP) sẽ tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng, sản lượng lương thực dự kiến tăng thêm khoảng 2 triệu tấn. Mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam giữ ổn định từ 3,3-3,6 triệu ha đất lúa, sản xuất được khoảng 35 triệu tấn lúa làm nòng cốt đảm bảo ANLT quốc gia; sản xuất từ 10-12 triệu tấn quả; 6,6 triệu tấn thịt hơi; 2,3-2,5 triệu tấn sữa tươi; 8-9 triệu tấn thủy sản; đảm bảo thu nhập cho người dân nông thôn đến năm 2030 cao hơn gấp 2 lần so với hiện nay…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành, doanh nghiệp sản xuất, chế biến LTTP trong nước đã đánh giá cao ý nghĩa, tính đúng đắn, kịp thời trong triển khai thực hiện Đề án. Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành cũng báo cáo, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được của địa phương trong thực hiện Kết luận số 53-KL/TW. Đồng thời, có những ý kiến kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về một số nội dung như: Phê duyệt các đề án thí điểm tích tụ ruộng đất nông nghiệp; tăng cường cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất, chế biến nông sản; nghiên cứu, quy hoạch, hỗ trợ xây dựng các kho dự trữ lúa gạo theo quy mô vùng hoặc theo tỉnh; xây dựng, tăng cường quỹ dự phòng hỗ trợ nông dân nói chung, các hộ dân sản xuất lúa nói riêng khi gặp khó khăn, thất thu do thiên tai, bão lũ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện Kết luận số 53-KL/TW về ANLT. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của phát triển LTTP  nhằm đảm bảo ANLT quốc gia. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đạt được các mục tiêu: luôn đảm bảo đủ LTTP cho tiêu dùng trong nước, các hộ gia đình đều được tiếp cận lương thực an toàn, đầy đủ dinh dưỡng; kim ngạch lúa gạo xuất khẩu tăng bình quân 9-10%/năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, các địa phương cần đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu LTTP cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất LTTP; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng phương pháp chọn, tạo các giống lúa mới có tiềm năng kinh tế cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; gia tăng chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng LTTP; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành Nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại; tổ chức lại sản xuất LTTP theo vùng chuyên canh; tăng cường sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;  tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với nông dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gạo; phát triển hệ thống thông tin ANLT, dinh dưỡng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ANLT…

Nguyễn Oanh