Đối với các công ty KTCTTL: Chủ động vận hành công trình để tiêu thoát nước đệm hợp lý, tăng cường kiểm tra các trạm bơm, máy bơm, đặc biệt là các trạm bơm đầu mối để phát hiện và sữa chữa kịp thời các hư hỏng, luôn bảo đảm 100% số máy bơm, trạm bơm sẵn sàng hoạt động khi cần thiết.

Tăng cường kiểm tra các cống dưới đê, các công trình ở vị trí xung yếu, các vị trí bị ách tắc do thi công các công trình cần tổ chức nạo vét, giải tỏa ngay để bảo đảm phục vụ tiêu thoát nước. Chuẩn bị đầy đủ các máy bơm dã chiến, bơm dầu, nguyên, nhiên vật liệu để sẵn sàng cho bơm tiêu cục bộ

HTX Thượng Vỹ (LN) thuê máy xúc khởi thông dòng chảy kênh mương ứng phó với bão số 2.

Tiếp tục tổ chức giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy trên các trục kênh tưới, tiêu, nhất là các kênh tiêu chính, kênh dẫn trạm bơm, tránh tình trạng khi mưa úng xảy ra, trạm bơm đầu mối phải chờ nước trong khi lúa trong đồng vẫn bị ngập úng.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình mưa, bão để có kế hoạch bơm tưới, tiêu hợp lý, đặc biệt tại các vùng gieo xạ.

Đối với các HTXDVNN: Phối kết hợp với các công ty KTCTTL khoanh vùng tiêu úng, xác định các vùng ưu tiêu khi thực hiện tiêu úng để có phương án tiêu nước cụ thể. Tại các vùng tưới, tiêu nước tạo nguồn, đề nghị các HTX chuẩn bị sẵn sàng các trạm bơm dã chiến, bơm dầu để bơm tiêu cục bộ.

Chuẩn bị sẵn các phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các vùng bị ngập úng do mưa, bão nhưng không thể khắc phục (nếu có) để bảo đảm sản xuất, kiên quyết không để diện tích đất trắng.

UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các HTX trong công tác tưới, tiêu. Hướng dẫn các HTX xây dựng kế hoạch tưới, tiêu để bảo đảm chủ động trong công tác phòng chống úng lụt.

Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp, Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ động xây dựng kế hoạch tiêu nước và vận hành các trạm bơm tiêu trong nội khu, phối kết hợp với các công ty KTCTTL, các HTXDVNN trong việc tiêu thoát nước.

Đề nghị Công ty điện lực Hà Nam cấp đủ điện cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đặc biệt ưu tiên cho các trạm bơm đầu mối lớn để bơm tiêu khi có mưa lớn xảy ra.

P.V