Với sự tập trung chỉ đạo điều hành của Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ NN& PTNT cùng sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp trong ngành, đặc biệt là phát huy vai trò của chính quyền địa phương, năm 2017, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), đảm bảo ATTP đạt được những kết quả quan trọng.

Nổi bật là hệ thống chính sách pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm phát huy được hiệu quả. Thực trạng đảm bảo ATTP nông sản từng bước được cải thiện trên tất cả các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Năm 2017, toàn ngành đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 59.323 cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thủy sản, phát hiện 10.756 cơ sở vi phạm, xử phạt 9.967 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 80,2 tỷ đồng. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức thanh tra, kiểm tra 293 cơ sở, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 3,9 tỷ đồng đối với 100 cơ sở bơm chích tạp chất, sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất…

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Sở NN& PTNN tỉnh cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, những năm qua, nhận thức của người dân Hà Nam trong thực hiện sản xuất nông sản đảm bảo an toàn đã có bước chuyển. Sở NN&PTNT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thí điểm mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…

Trên địa bàn tỉnh đã thành lập nhiều cửa hàng nông sản sạch. Cùng với đó, Ngành đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón … nhằm quản lý tốt công tác VTNN, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn.

Cửa hàng cung cấp và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn ở chợ xã Thi Sơn (Kim Bảng). Ảnh: Mạnh Hùng

Thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo ATTP, trọng tâm là nhóm sản phẩm tươi sống, đối tượng sản xuất kinh doanh, giết mổ nhỏ lẻ; việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông, thủy sản ...

Năm 2018, Bộ NN&PTNT tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ của tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng VTNN, đảm bảo ATTP.

Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, kiểm soát chặt chẽ ATTP nhập khẩu. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATTP. Tiếp tục tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực, phân cấp quản lý chất lượng VTNN, đảm bảo ATTP trong toàn hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

P. Hiền