Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC). Theo báo cáo của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng CNC, đến nay, toàn tỉnh đã tích tụ được 375,6 ha đất, ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê lại quyền sử dụng đất hơn 206 ha. Các doanh nghiệp trong Khu nông nghiệp ứng dụng CNC tại huyện Lý Nhân tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất dưa vân lưới, rau, củ, quả, tạo việc làm ổn định cho hơn 230 lao động; giá trị sản xuất bình quân từ 1,4-1,8 tỷ đồng/ha.

Công ty Vinaseed và Công ty VinEco đã khảo sát và liên kết sản xuất với các hộ nông dân sản xuất lúa giống chất lượng cao, rau, củ… Toàn tỉnh có 38 xã xây dựng mô hình liên kết, sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, rau, củ, quả, với tổng diện tích 575 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế. Đó là, tiến độ tích tụ ruộng đất còn chậm; hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ; việc triển khai các mô hình tích tụ ruộng đất làm vệ tinh liên kết sản xuất ở các xã còn gặp nhiều khó khăn; năng lực tài chính, kinh nghiệm sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường của nông dân còn hạn chế...

Mục tiêu trong năm 2019, tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất trên diện tích đã bàn giao; tập trung xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu nông nghiệp ứng dụng CNC trong và ngoài quy hoạch; tổ chức nghiệm thu, hỗ trợ các nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX thực hiện tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến  cho rằng, tích tụ ruộng đất là xu hướng, yêu cầu cần thiết để phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất tại các địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Nông dân chưa đủ năng lực xây dựng mô hình đảm bảo theo tiêu chí của Kế hoạch 1381/2018 để được hưởng cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Đại diện các cơ sở sản xuất đề nghị UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn về thuê đất nông nghiệp; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các hộ tham gia liên kết sản xuất nông sản sạch, chăn nuôi quy mô lớn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến đánh giá cao những kết quả trong phát triển nông nghiệp CNC của tỉnh năm 2018, Trong đó, Ban đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trong các Khu nông nghiệp ứng dụng CNC của tỉnh. Qua đó, việc sản xuất của các doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao…  

Năm 2019, cần phải có sự cố gắng hơn nữa thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Đặc biệt, đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp sạch liên kết với doanh nghiệp tại các địa phương. Về phía tỉnh đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Đối với Ban Quản lý Khu  nông nghiệp ứng dụng CNC cần quan tâm tiếp tục tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp CNC như: về số lượng HTX kiểu mới được thành lập, diện tích sản xuất, số mô hình tích tụ…

M.Hùng – B.Huệ