Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Theo báo cáo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tên dự án: Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên nhằm cung cấp các dịch vụ trung chuyển, thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu; giao nhận, xếp dỡ, lưu kho và phân phối hàng hóa; đầu mối giao thông, giao nhận vận tải đa phương thức quan trọng của khu vực; góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Diện tích sử dụng đất khoảng 62,99ha. Quy mô đầu tư gồm 2 giai đoạn (Giai đoạn I, dự kiến đẩu tư xây dựng 1 modul bến cảng thủy nội địa; khu điều hành; bãi hàng, bãi container, kho hàng, kho ngoại quan… Giai đoạn II dự kiến đầu tư xây dựng hoàn thiện toàn bộ hệ thống bến cảng thủy nội địa…). Công suất khai thác (giai đoạn I: Công suất cảng vận chuyển hàng hóa 500 nghìn tấn/năm; công suất trung tâm logistic 50.000 TEU/năm. Giai đoạn II: công suất cảng vận chuyển hàng hóa 1,2 triệu tấn/năm; công suất trung tâm logistic 150.000 TEU/năm). Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án 2.620,0 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 2020-2025. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm. Sử dụng 600 lao động. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định, nộp ngân sách nhà nước khoảng 90,9 tỷ/năm.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Thảo luận, cho ý kiến vào Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam, các đồng chí trong BTV nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Dự án đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam thành công sẽ tạo thế mạnh cho tỉnh trong phát triển dịch vụ cảng và logistic, thu hút các nhà đầu tư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Do vậy, BTV Tỉnh ủy nhất trí đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh điều chỉnh tên dự án: Đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Hà Nam được đầu tư xây dựng Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên. Giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên quỹ đất thực hiện mục tiêu xây dựng cụm cảng và logistic. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện dự án sớm và thực hiện các ưu đãi đầu tư theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho BTV Thị ủy Duy Tiên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi triển khai dự án.

Lê Mai