Đồng chí Nguyễn  Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, toàn tỉnh hiện có 17 cụm CN – TTCN, với tổng diện tích quy hoạch 356 ha, trong đó có 10 cụm được hỗ trợ xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ngân sách; 1 cụm được xây dựng hạ tầng bằng vốn của doanh nghiệp; 6 cụm không có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng, do các doanh nghiệp thuê đất sản xuất kinh doanh tự đầu tư xây dựng đường dùng chung.

Về thu hút đầu tư, đến nay các cụm CN – TTCN đã thu hút được 185 dự án, với nguồn vốn đăng ký hơn 12.278 tỷ đồng. Trong số các dự án nói trên có 160 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 11 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 14 dự án chưa triển khai hoặc tạm dừng hoạt động.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2017 doanh thu của các doanh nghiệp trong cụm CN – TTCN ước đạt 12.181 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2016, nộp ngân sách hơn 317 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 12.000 lao động.

Đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của các cụm CN – TTCN trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại diện các sở, ngành, địa phương cho rằng: Việc xây dựng cụm CN – TTCN khuyến khích được các doanh nghiệp nhỏ trong khu dân cư, hộ gia đình ở các làng nghề vào mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường ở nông thôn, thúc đẩy làng nghề phát triển.

Tuy nhiên, tại các cụm CN – TTCN hiện còn tồn tại nhiều hạn chế như: Việc quản lý các cụm CN – TTCN chưa có sự thống nhất; các cụm CN – TTCN chưa có quy chế hoạt động; một số cụm CN – TTCN chưa có quyết định thành lập, chưa có quy hoạch chi tiết; 15/17 cụm CN – TTCN chưa có trạm xử lý nước thải; cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống thoát nước trong các cụm CN - TTCN xuống cấp nghiêm trọng song chưa được cải tạo nâng cấp; nhiều doanh nghiệp trong cụm CN – TTCN còn sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định, đầu tư không đúng dự án đăng ký … gây lãng phí đất đai.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các huyện, thành phố xác định rõ thời gian cụ thể để hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định đối với các cụm CN - TTCN, đặc biệt là hoàn tất công tác quy hoạch chi tiết đối với những cụm chưa có quy hoạch hoặc mở rộng nhưng chưa bổ sung quy hoạch.

Đồng thời, tập trung thu hút doanh nghiệp vào làm hạ tầng, đầu tư vào cụm CN – TTCN; sớm ban hành quy chế quản lý, hoạt động cho từng cụm. Các ngành tiếp tục rà soát những doanh nghiệp vi phạm về sử dụng đất, kiên quyết xử lý thu hồi đất đối với những dự án vi phạm về sử dụng đất, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh gây bức xúc cho nhân dân, phấn đấu đưa các cụm CN - TTCN đi vào hoạt động đúng theo quy định, phát huy được hiệu quả.

Đối với tình hình hoạt động của các làng nghề trong tỉnh, UBND tỉnh cần rà soát lại, đề xuất các phương án cụ thể để trình BTV Tỉnh uỷ trong thời gian tới.

Trần Hữu