Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018 tình hình kinh tế, xã hội của nước ta tiếp tục được duy trì và có bước phát triển tích cực, là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu. Trong đó, nền kinh tế tiếp tục duy trì và ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08% (kế hoạch giao là 6,7%) cao nhất trong 10 năm qua. Chỉ số lạm phát CPI được kiểm soát ở mức 3,54%, mô hình tăng trưởng hình thành rõ nét, quy mô nền kinh tế tăng mạnh, chất lượng tăng trưởng bền vững, thực chất ở các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khắc phục một số tồn tại yếu kém của nền kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn được đảm bảo, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả nổi bật của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong năm qua. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng đã nỗ lực tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự thành công chung của cả nước trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục đối với cán bộ, công chức ngành Kế hoạch và Đầu tư, đó là tiếp tục đổi mới tư duy trong việc tham mưu các chính sách phù hợp thực tế, nhất là lĩnh vực giải ngân vốn ODA, vốn đầu tư công, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước. Trước mắt khẩn trương hoàn thiện 19 đề án trọng điểm triển khai thực hiện trong năm 2019 và xây dựng kế hoạch báo cáo với Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 – 2025. Xây dựng thể chế, chính sách liên quan đến quá trình thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Tại hội nghị, đại biểu ở một số điểm cầu trên toàn quốc cũng đã tham luận làm rõ hơn những kết quả, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực của phát triển. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu với Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ về hệ thống quản lý kế toán; xây dựng hệ thống sinh thái khởi nghiệp để kết nối ý tưởng sáng tạo; xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ tài năng; đẩy nhanh giải ngân vốn ODA giải ngân theo tiến độ, khối lượng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện đại hóa công tác đào tạo nghề với chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và cho rằng đây sẽ là cơ sở để Bộ hoàn thiện báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm của ngành là củng cố nền kinh tế vĩ mô, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, chống thất thu ngân sách, linh hoạt các chính sách tài khóa, tiền tệ. Phát huy nguồn tài nguyên gắn với đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ phục vụ người dân gắn với sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ tinh gọn. Đổi mới mô hình tăng trưởng và chất lượng, năng suất lao động. Phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phùng Thống