Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, các KCN thu hút được 73 dự án, trong đó có 54 dự án FDI và 19 dự án trong nước, điều chỉnh 131 lượt dự án,với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 808,405 triệu USD và 3.667,09 tỷ đồng. Thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh tăng vượt bậc so với kế hoạch đề ra và là một trong mười tỉnh, thành thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Giá trị sản xuất, giá trị xuất khẩu và thu nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trong KCN đều đạt, vượt so với kế hoạch đề ra và tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Năm qua, Ban quản lý các KCN tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhóm doanh nghiệp theo các tiêu chí như nhóm ngành nghề, quốc gia… Từ đó phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh trên các tiêu chí như đóng góp ngân sách, giải quyết việc làm, hiệu quả sử dụng đất… làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp. Nhờ vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Sản lượng của các sản phẩm sản xuất chủ yếu trong các KCN đều có sự tăng trưởng tốt. Có 11/14 sản phẩm vượt kế hoạch đề ra và đều cao hơn so với năm 2018

Nêu cao vai trò quản lý, đồng hành với các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN, tất cá các mặt công tác: Quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng; quản lý môi trường; quản lý lao động... trong KCN tiếp tục đạt được những kết quả tích cực giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các KCN, nhất là các KCN mới để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế; kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý phù hợp đối với những dự án không thực hiện theo cam kết; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động; cung cấp ổn định các dịch vụ hỗ trợ cho phát triển công nghiệp như: điện, nước, dịch vụ viễn thông…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo một số nét cơ bản về tình hình phát triển của tỉnh trong năm 2019, khẳng định trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong KCN nói riêng. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý các KCN cần tiếp tục nâng cao vai trò quản lý; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư theo định hướng đổi mới thu hút đầu tư của tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả  Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó chú ý đến các đối tác tiềm năng; quan tâm thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất lớn có công nghệ tiên tiến, sản phẩm thân thiện môi trường, đóng góp cao cho ngân sách Nhà nước. Song song với đó Ban cần làm tốt công tác tham mưu và phối hợp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị để doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng đầu tư sản xuất kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Ban quản lý các KCN phối hợp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động; quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của doanh nghiệp và của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Quản lý các KCN khen thưởng.

Thanh Bình