Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam khuyến khích người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong giải quyết các thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Theo đó , mục đích của việc ứng dụng CNTT là nhằm phát huy các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, Văn phòng Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã nên lựa chọn hình thức nộp trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp thật cần thiết mới trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, diệt khuẩn theo quy định và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao dịch.

P.V