04/04/2020     |      77

Công văn số 01/TTPVHCC-HCTH

Số hiệu 01/TTPVHCC-HCTH
Trích yếu Về việc tuyên truyền ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 03/04/2020
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Đơn vị ban hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Người ký Nguyễn Thiếu Sơn, Phó Giám đốc
Tệp đính kèm
Ý kiến bạn đọc
Hiển thị: lời bình
 

Không có lời bình nào hiển thị.