SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
04/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
911/KH-UBND Kế hoạch đối thoại của người đứng đầu UBND tỉnh với nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
895/UBND-GTXD V/v tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 01/5 trên địa bàn UBND tỉnh Hà Nam
18-CT/TU Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới Tỉnh ủy Hà Nam
755/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên đia bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
646/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
344/UBND-GTXD V/V chủ trương phân luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ giao thông trên địa bàn thành phố Phủ UBND tỉnh Hà Nam
158/UBND-NN&TNMT Về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
94/KH-UBND Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND tỉnh Hà Nam
64/UBND-NN&TNMT Về việc tình trạng ô nhiễm môi trường nước của sông Nhuệ, sông Châu sông Duy Tiên, địa bàn tỉnh Nam. UBND tỉnh Hà Nam
77-BCĐLNATTP Về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất mùa lễ hội Xuân năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
2464/QĐ-UBND Về việc công nhận khu vực Phố , huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2465/QĐ-UBND Về việc công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2466/QĐ-UBND Về việc công nhận Tràng An, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2467/QĐ-UBND Về việc công nhận Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2468/QĐ-UBND Về việc công nhận An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
730/SNN&PTNT-TL Về việc tập trung lấy nước đổ ải vụ Đông xuân 2017 - 2018 Sở NN&PTNT Hà Nam
73/TB-BTC Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam UBND tỉnh Hà Nam
3402/KH-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
1049/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 02 UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật