SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
07/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định thời gian hoạt động của các đại internet điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
991/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhiệm vụ xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. UBND tỉnh Hà Nam
984/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
04/2019/QĐ-UBND V/v phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
808/KH-UBND Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
47/UBND-NN&TNMT V/v phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
118/TB-UBND Về việc tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019" UBND tỉnh Hà Nam
3870/KH-UBND-UBMTTQ Kế hoạch phối hợp triển khai Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh Nam. UBND tỉnh Hà Nam
3134/UBND-GTXD V/v chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496 UBND tỉnh Hà Nam
2652/UBND-NN&TNMT V/v tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi sữa tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
07/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
2639/KH-UBND Kế hoạch xóa bỏ vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
2540/UBND-NN&TNMT Về việc chủ động ngăn chặn nguy xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND tỉnh Hà Nam
1591/UBND-NN&TNMT Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) các sự kiện liên quan. UBND tỉnh Hà Nam
520/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
06/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
1346/KH-UBND Kế hoạch đo lường sự hài lòng của nhân, tổ cức đối với sự phục vụ của quan hành chính nhà nước các cấp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
21-CT/TU Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tệ nạn hội trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1057/UBND-NN&TNMT V/v chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân 2018 UBND tỉnh Hà Nam
637/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật