SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
01/TTPVHCC-HCTH Về việc tuyên truyền ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
893/UBND-KGVX V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phòng, chống dịch COVID-19 UBND tỉnh Hà Nam
613/UBND-NN&TNMT Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Hà Nam
1332-CV/TU Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tỉnh ủy Hà Nam
13/BCĐ-KGVX Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
377/UBND-NN&TNMT Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm UBND tỉnh Hà Nam
279/UBND-NN&TNMT V/v kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. UBND tỉnh Hà Nam
3817/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh năm 2020" UBND tỉnh Hà Nam
3760/UBND-NC Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh 2020 UBND tỉnh Hà Nam
1562/TB-UBND Thông báo về việc phân luồng phương tiện giao thông trên tuyến đường Duẩn đường Điện Biên Phủ (68m), địa bàn thành phố Phủ UBND thành phố Phủ Lý
3664/KH-UBND Kế hoạch về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
07/CT-UBND Về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
1196/UBND-NN&TNMT Về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng UBND tỉnh Hà Nam
1083/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tháng hành động trẻ em" năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
07/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định thời gian hoạt động của các đại internet điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
991/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhiệm vụ xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. UBND tỉnh Hà Nam
984/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
04/2019/QĐ-UBND V/v phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
808/KH-UBND Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
47/UBND-NN&TNMT V/v phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật