• Địa chí Hà Nam

Chương XVI NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI
06:10 28/08/2019
Hà Nam cũng như các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng là nơi các hoạt động nông nghiệp xuất hiện và phát triển lừ rất sớm. Hơn 90% dân số và hộ gia đình ở Hà Nam sinh sống ở nông thôn, trong đó 81,62% số hộ là hộ nông nghiệp; 74,9% số hộ có nguồn thu nhập chính từ các nghề nông - lâm nghiệp và thuỷ sản(2).
Phần I: Địa lý (Chương XV - P1)
06:12 14/08/2019
Tổng quan về phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ lịch sử
Ngô Vi Liễn và sách địa dư huyện Bình Lục
13:17 29/07/2019
Là người được đào tạo bài bản lại ham khảo cứu, Ngô Vi Liễn đã biên soạn 8 công trình, đồng tác giả 3 cuốn sách khác. Đặc biệt khi được bổ nhiệm làm tri huyện, ông rất có ý thức khảo cứu toàn diện địa hạt mình trị nhậm, để lại 3 cuốn sách địa chí huyện, rất có giá trị cho đời sau, mà Địa dư Bình Lục là một trong số đó.
Tìm kiếm theo ngày
Tin nổi bật
An error has occurred. Error: is currently unavailable.
  • Tin đọc nhiều