UBND tỉnh Hà Nam tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2022

Sáng 16/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2021, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; tập thể, cá nhân được khen thưởng.

UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị ký giao ước thi đua.

Năm 2021, với khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm  2021-2025, hưởng ứng các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của hệ thống chính trị, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. PTTĐ yêu nước chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng, chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Trong PTTĐ đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, kịp thời biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hà Nam đã cử cán bộ ngành y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam, thủ đô Hà Nội, đồng thời triển khai chống dịch hiệu quả tại địa phương. Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp hàng tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Trong phong trào “cả nước chung tay xây dựng NTM”, số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã vượt 4 xã so với kế hoạch. PTTĐ “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Trong năm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã hỗ trợ gần 250 tỷ đồng phòng chống dịch. Tỉnh đã chi hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách chuyển đến các xã, phường, thị trấn đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, không để trục lợi chính sách...

Từ những PTTĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng- an ninh(QP-AN); nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, suy tôn, nêu gương.

UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát động PTTĐ yêu nước năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện các PTTĐ của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.  

Phát động PTTĐ yêu nước năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm đầu tiên Hà Nam phấn đấu thực hiện tự cân đối ngân sách, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tầng lớp nhân dân phải tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và phương châm "Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu tổng quát: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng đó, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế; thi đua phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính; giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, tập trung thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các trưởng khối thi đua căn cứ  tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức có hiệu quả các PTTĐ, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt".

UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao Bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác.
UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu.
UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua tỉnh Hà Nam" cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước năm 2021.
UBND tỉnh tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước năm 2021.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các PTTĐ được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, đại diện các khối thi đua cũng đã ký giao ước thi đua năm 2022.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.