Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3

Sáng 11/8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ là trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các sở, ban, ngành đoàn thể và tương đương của tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc huyện, thành phố, thị xã (đối tượng 3).

Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3
Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh trao đổi các chuyên đề: Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Phổ biến, tuyên truyền Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và một số nội dung khác về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 3
Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí MInh trao đổi về những quy định đảng viên không được làm tại lớp bồi dưỡng.

Trong quá trình học tập, các giảng viên đi sâu phân tích những nội dung chuyên đề liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương; vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những việc làm cụ thể của cán bộ nhằm góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ đối tượng 3 của tỉnh nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.