Tổng Bí thư: Quân đội phải đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân đội phải là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Sáng 17/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân uỷ Trung ương, Thường vụ Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, xác định chủ trương nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương. 

Tổng Bí thư Quân đội phải đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng chủ nghĩa cá nhân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người; Thường vụ Quân uỷ Trung ương gồm 6 cán bộ, trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó, theo đó đã luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự quốc phòng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là thời điểm một số cán bộ được nghỉ công tác chế độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương trân trọng cảm ơn các cán bộ đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, tiếp tục vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng qua toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới phức tạp. Mặc dù vậy, chúng ta cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, toàn quân cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly, chi viện kịp thời lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phong toả các điểm dịch, không để lây lan trên diện rộng, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng thời, toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế biển…

Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của hội nghị Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới không chỉ đánh giá kết quả công tác 6 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, mà còn bàn những vấn đề rất hệ trọng định hướng cho công tác cả nhiệm kỳ, đó là chương trình hành động, chương trình công tác, Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn chỉnh các văn bản và chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện, trong đó phải coi công tác tổ chức thực hiện những quyết định của Quân ủy Trung ương là khâu quan trọng nhất; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, kịp thời bổ sung, điều chỉnh uốn nắn và sửa chữa:

"Lần đầu tiên, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới họp có sự tham dự đầy đủ của các lãnh đạo chủ chốt cao nhất của đất nước, có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, để quân đội triển khai thực hiện nhiệm vụ trong toàn khóa thành công rực rỡ hơn nữa tất cả những chủ trương nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó" - Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư Quân đội phải đi đầu trong đấu tranh chống tham nhũng chủ nghĩa cá nhân
Toàn cảnh hội nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng qua, nhấn mạnh những năm tiếp theo tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Quân đội còn rất nặng nề, khó khăn, gian khổ. Chính vì vậy Quân ủy Trung ương phải chú trọng xây dựng lực lượng Quân đội và Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị đủ sức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Tổng Bí thư đây là nhân tố có tính chất quyết định, là vấn đề chiến lược lâu dài, có tính chất then chốt của then chốt. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt, phấn đấu trong toàn quân không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đặc biệt kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong nội bộ.

"Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quét sách chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta phải làm mạnh vấn đề này vì chủ nghĩa cá nhân là "giặc nội xâm", là kẻ thù hung ác rất gian xảo, xảo quyệt kéo con người xuống dốc không phanh. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, quân đội có làm được hay không? Có kiên quyết đấu tranh quét sạch giặc nội xâm như lời bác Hồ dạy hay không? Theo tôi, đánh giặc, chống giặc là chức năng cơ bản của quân đội thời chiến, thời bình phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Tôi đề nghị toàn quân nghiên cứu và bàn sâu vấn đề này, trước hết muốn chống được phải chống trong nội bộ trước để làm gương trong toàn xã hội" -Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Quân ủy Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương, phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí Quân ủy Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách; quyết liệt trong chỉ đạo, hành động, phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ đóng góp vào các quyết định chung của Quân ủy Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

"Quân ủy Trung ương cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức đảng trong đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tôi đã nhấn mạnh không chỉ nói mà phải biến thành hành động, có kết quả thực tế thì uy tín của quân đội càng cao, xứng đáng danh hiệu Quân đội Việt Nam anh hùng của đất nước Việt Nam anh hùng" - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho rằng, “lực lượng Công an, lực lượng Quân đội là hai cánh của một con chim, là “thanh kiếm và lá chắn”, do đó 2 lực lượng cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ Tổ quốc, phải thật sự trong sạch vững mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, quân đội phải là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đóng góp nhiều hơn, có chất lượng hơn trong việc tham gia quyết định các nội dung quan trọng trên tinh thần là không được nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, làm hình thức.

"Quân đội cần quyết liệt trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực làm trong sạch nội bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không được bao che, nể nang, không giấu, không sợ khuyết điểm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí, đồng đội mình khi đang còn manh nha, có như thế mới giúp nhau cùng tiến bộ" - Tổng Bí thư lưu ý.

Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp thông qua: Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Quy chế và Chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và bầu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025./.

Văn Hiếu/VOV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.