Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh

Chiều 9/6, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cho ý kiến theo thẩm quyền về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 13), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày dự thảo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung, chương trình theo thẩm quyền để trình kỳ họp đối với 2 báo cáo, 19 tờ trình và dự thảo nghị quyết, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách cấp tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 do cấp tỉnh quản lý; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vùa và đường hai đầu cầu kết nối ĐT.496 với QL.38B, tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện Thanh Liêm; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển  KT- XH của huyện Bình Lục;

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Duy Tiên; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các khu công nghiệp thuộc Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thuộc Danh mục các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về danh sách các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa điều chỉnh, bổ sung năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức học phí năm học 2023-2024; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, mức đóng góp, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam, từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026; Tờ trình về kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất cao với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về các nội dung trình tại hội nghị. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cụ thể, đó là: Đối với báo cáo kết quả thực hiện phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm cần rà soát lại số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo cụ thể, chính xác (số chốt cuối cùng đúng ngày 31/6).

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách cấp tỉnh, nhất trí đầu tư xây dựng trụ sở công an cấp xã và Dự án cầu Vùa và 2 đầu kết nối ĐT 496 với Quốc lộ 38B. Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công 2023, cần chú ý các thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời chú ý rà soát các dự án đầu tư mang tính cụ thể, thiết thực, đảm bảo tính khả thi của dự án. Liên quan đến sửa đổi Nghị quyết HĐND tỉnh về phân cấp các nguồn thu, tỷ lệ chi theo tỷ lệ %, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu cần xem xét lại dự thảo nghị quyết và cần phân cấp tỷ lệ % theo đúng quy định. Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cần thực hiện đúng theo quy địn  ban hành .

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung, chương trình tại hội nghị.

Nhất trí đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu sử dụng đất đối với huyện Thanh Liêm và Bình Lục trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và trung tâm hành chính công huyện. Đối với phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022, trên cơ sở nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát các dự án, tránh trùng lặp, chồng chéo các nguồn đầu tư. Đối với các dự án về danh sách các dự án cần thu hồi, cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án thu hồi.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí theo chương trình giáo dục thường xuyên, cần chờ nghị định hướng dẫn của Chính phủ, sau đó HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  giao Văn phòng Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản, thủ tục theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong kỳ họp tới. /.                                

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy