Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên trao  Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2019 của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2019, phong trào thi đua của thị xã Duy Tiên tiếp tục đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Trong lĩnh vực kinh tế, hàng loạt các chỉ tiêu hoàn thành tốt và vượt so với mục tiêu đề ra như: các tiêu chí xây dựng NTM; các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao…góp phần làm tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của thị xã lên gần 1.317 tỷ đồng, tăng  2,01% so với năm 2018. Phong trào thi đua xây dựng thị xã Duy Tiên được quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt với việc hoàn thành Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của 09 phường; hạ tầng giao thông chính của đô thị được đầu tư đồng bộ; hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại IV, tiêu chuẩn phường thuộc thị xã và tiêu chuẩn thị xã. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 của thị xã đạt 277,13 tỷ đồng, tăng 22,81% so với kế hoạch.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa- xã hội diễn ra sôi nổi, tích cực, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và đời sống tinh thần của nhân dân. Trong năm 2019, thị xã đã giải quyết việc làm mới cho 4.350 lao động (tăng  6,1% so với năm 2018), tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 2% (giảm  0,32 % so với năm 2018). Các phong trào thi đua trên lĩnh vực an ninh- quốc phòng được triển khai có chất lượng, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, cán bộ và nhân dân thị xã cùng với 05 tập thể đã vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 12 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 03 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 04 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, năm 2020, thị xã xác định tiếp tục phát động các đợt thi đua thiết thực gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhiệm vụ chính trị năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) gắn với đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ ổn định ANCT- TTATXH, xây dựng bộ máy vững mạnh. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Thanh Hà