Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty cổ phần Sơn Nishu.

Công ty cổ phần Sơn Nishu (thành lập năm 2007) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sơn và chất phủ bề mặt công trình xây dựng. Một số đảng viên thuộc nhiều địa phương khác nhau đang làm việc tại công ty gặp khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành quyết định thành lập chi bộ công ty (gồm 4 đảng viên; là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh); chỉ định bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Việc thành lập tổ chức đảng trong công ty là điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên đang làm việc tại đây duy trì sinh hoạt, cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển công nghiệp theo hướng đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập chi bộ, đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Chi bộ Công ty cổ phần Sơn Nishu khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, nhanh chóng đưa sinh hoạt chi bộ vào nền nếp. Cùng đó, chủ động cập nhật, phổ biến, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, công nhân lao động nắm bắt và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo công ty, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch duy trì, mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng ổn định cho doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Mặt khác, chăm lo phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng tại chỗ, góp phần thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Thế Vĩnh