Tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thời điểm hiện tại, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong toàn tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Đảng ủy xã Hoàng Tây (Kim Bảng) vừa hoàn thành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đánh giá cho thấy, các cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, TCĐ và đội ngũ CBĐV trong toàn đảng bộ đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của cấp ủy các cấp, tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng kết hợp vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nhất là giám sát thường xuyên; lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, tích cực vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tự giác, hăng hái tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Chính vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hoàng Tây đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo tiến độ hằng năm, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế... Hằng năm, Đảng bộ xã Hoàng Tây được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong dịp này, Đảng ủy xã đã kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế, thiếu sót, xác định rõ những giải pháp phù hợp trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Mặc dù các chỉ tiêu trong lĩnh vực xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển KT-XH cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, hằng năm Đảng bộ xã được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... song thông qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, tập thể Đảng ủy xã An Đổ (Bình Lục) nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế, thiếu sót trên các lĩnh vực, nhất là duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, phân tích kỹ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) gắn với lựa chọn, đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi ở mức cao hơn những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, nhất là nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới; trồng bổ sung hoa, cây xanh, củng cố hệ thống chiếu sáng... để cải thiện chất lượng tiêu chí cảnh quan NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy xã An Đổ (Bình Lục).

Theo đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ, qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã nhận thấy việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với CBĐV, các tầng lớp nhân dân có lúc chưa thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế; việc học tập, làm theo Bác có nơi vẫn còn hình thức; có đảng viên chưa tự giác tham gia sinh hoạt chi bộ; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ở các chi bộ thôn gặp khó khăn, tỷ lệ thấp; việc chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất cho nhân dân tiến độ còn chậm…

Ngay sau đợt kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy xã An Đổ xác định cần khẩn trương khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy cũng như chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là coi trọng công tác KTGS, phát huy vai trò nêu gương của CBĐV trong đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy từ xã đến từng đầu mối trực thuộc tập trung chỉ đạo, thực hiện việc rà soát nguồn, có giải pháp cụ thể trong công tác phát triển đảng viên, phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp 25 đảng viên mới theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tăng cường hơn nữa việc đối thoại, lắng nghe, giải quyết hiệu quả nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Mặt khác, triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp trong lãnh đạo phát triển KT-XH; quyết tâm giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra.

Đến thời điểm này, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức nghiêm túc việc đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng báo cáo, tổ chức thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Qua đánh giá bước đầu, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở đều hoàn thành theo tiến độ hằng năm. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, qua đó rà soát, kịp thời điều chỉnh (theo hướng nâng lên) bảo đảm phù hợp với chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Trong dịp này, các cấp ủy, TCĐ cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt, từ đó kiểm điểm trách nhiệm, đề ra giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, nhất là việc khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các dự án đầu tư, tạo nền tảng phát triển dịch vụ, thương mại, đô thị…

Tập trung kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng đảng viên mới cho các học viên.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý, thời gian qua, Thành ủy Phủ Lý đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp đánh giá nghiêm túc, chính xác, khách quan những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm, làm rõ vai trò tham mưu, chỉ đạo của người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đó nhằm tìm ra giải pháp đúng, trúng, hiệu quả thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, thông qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kịp thời nhận định, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cụ thể, với những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát chặt chẽ nguồn, tập trung bồi dưỡng, phát triển đảng viên đối với học sinh, sinh viên, qua đó vừa giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khuyến khích các em tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt hơn, vừa tạo nguồn phát triển đảng có chất lượng. Về tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai các dự án, phát triển đô thị, Thành ủy Phủ Lý tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, xây dựng một số mô hình vận động nhân dân có nội dung phù hợp, qua đó góp phần hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Có thể thấy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đều có sự chuẩn bị chu đáo, tập trung, sâu sát trong chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, TCĐ trực thuộc thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cùng với đó, rà soát một số chỉ tiêu chưa đạt (hoặc có nguy cơ khó hoàn thành) để có giải pháp phù hợp, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.