Toàn cảnh hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động 5 năm qua, Ban Chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp nêu rõ: Các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả thông qua các phong trào thi đua, những ngày lễ kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại đất nước, địa phương đã nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia thảo luận

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đã đẩy mạnh công tác phối hợp nắm tình hình các địa bàn, nhất là nơi tập trung nhiều vụ việc gây bức xúc trong nhân dân như xã Thanh Hải, Thanh Nghị, Thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm); Châu Sơn, Thanh Tuyền, Lam Hạ, Tiên Tân (thành phố Phủ Lý); Tân Sơn, Thi Sơn, Khả Phong, Ba Sao (huyện Kim Bảng); Yên Bắc, Đồng Văn (thị xã Duy Tiên)…Tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giúp dân giảm nghèo, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động từ thiện nhân đạo; Xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội và cơ quan quân sự cơ sở vững mạnh toàn diện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo điều hành Chương trình phối hợp hoạt động tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong việc phối hợp giữa các thành viên chưa rõ nét, kết quả đạt được chỉ mang tính đặc trưng của từng ngành; nội dung phối hợp còn dàn trải, chưa có nhiều mô hình nổi bật. Đặc biệt việc phối hợp trong vận động nhân dân chấp hành các quy định về đất đai, giải phóng mặt bằng, hoạt động tôn giáo kết quả chưa cao…

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành chương trình kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Chương trình phối hợp hoạt động thay cho chương trình riêng lẻ trước đây nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức thành viên trong trao đổi, nắm bắt thông tin từ cơ sở, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồng chí yêu cầu các tổ chức thành viên nâng cao nhận thức hơn nữa về mục đích chương trình phối hợp hoạt động; Trên cơ chức năng, nhiệm vụ riêng của từng đơn vị thành viên, thông qua nội dung ký kết phối hợp trong hội nghị này sẽ chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ từ tình hình thực tiễn, nhu cầu nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên để xây dựng mô hình phối hợp cụ thể.; Hoạt động của Chương trình phối hợp phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Ban chỉ đạo Chương trình ký kết phối hợp chỉ đạo hoạt động năm 2020

Giang Nam