Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức và các hội khoa học, kỹ thuật

Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, Hội Khoa học, kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Dự, chủ trì, quán triệt nghị quyết tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự tại 40 điểm cầu trong cả nước có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các Hội Văn học, Nghệ thuật, Hội Khoa học- kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban chấp hành (BCH), Ban kiểm tra, trưởng các bộ môn thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; BCH Hội Liên hiệp Khoa học tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh, các đơn vị thuộc trung tâm (Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh)...

Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh về vai trò của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các Hội Văn học, Nghệ thuật, Hội Khoa học- kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sỹ, trí thức trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội tới đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức trong cả nước, qua đó thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo, tri thức tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực góp phần hiện thực hóa sinh động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào đời sống thực tiễn đồng chí đề nghị: các đại biểu nhận thức sâu sắc, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 và công việc thường xuyên phải được thực hiện cẩn trọng, bài bản trong suốt nhiệm kỳ; bảo đảm mỗi cán bộ, hội viên… các đơn vị đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động của văn học, nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật hướng tới các tác phẩm, sản phẩm có chất lượng cao thiết thực phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập chú ý các nội dung chuyên sâu, những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học- kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, nhiệm vụ trọng tâm, những hệ giá trị văn hóa quốc gia, giá trị văn hóa gia đình… trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sỹ tham gia sáng tạo. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, có chất lượng phát triển khoa học công nghệ phù hợp với xu hướng của thế giới và điều kiện đất nước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn…

Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo, đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học, ưu tiên đầu tư trong phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu đổi mới sáng tạo trí thức, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các lĩnh vực khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng; Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án… bám sát thực tiễn đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả, đi vào cuộc sống; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu đạt được trong thời gian qua đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sinh động góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt 2 chuyên đề gồm: Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Đây là các nội dung quan trọng, cốt lõi, là cơ sở để các văn nghệ sỹ, trí thức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Sau hội nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của cấp mình. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.