Phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân

Xác định công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh trong xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND. Việc nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến các cấp ủy, chính quyền được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện chủ động, tích cực, đi vào nền nếp. Chất lượng báo cáo tình hình nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từng bước được nâng lên; bảo đảm tính khách quan, trung thực và bước đầu đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và các hoạt động của MTTQ.

Để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất và tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, nắm tình hình tư tưởng của cử tri và nhân dân, nắm bắt thông tin trực tiếp từ người dân; nắm bắt qua đội ngũ cán bộ và người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng; qua việc tổ chức các cuộc họp ở khu dân cư... Các ý kiến được tập hợp, phản ánh tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, kiến nghị của nhân dân chưa hoặc đang được giải quyết có liên quan tới một số vấn đề như: đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng ô nhiễm môi trường, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các vấn đề về an toàn thực phẩm; sản phẩm nông nghiệp không rõ nguồn gốc...

Phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp phản ánh ý kiến nhân dân
Thông qua việc tập hợp, lấy ý kiến nhân dân đã giúp các cấp, ngành giải quyết nhanh, hiệu quả nhiều vấn đề được người dân quan tâm.

Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Thông qua nhiều kênh thông tin đa dạng, những năm qua, MTTQ các cấp đã tổng hợp được hàng chục nghìn lượt ý kiến của nhân dân và cử tri. Những ý kiến, nguyện vọng của người dân được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở các cấp; những bất cập, hạn chế của quá trình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; phản ánh, nhận xét về năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, MTTQ các cấp trong tỉnh còn thực hiện tốt vai trò phản ánh kịp thời, chính xác những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng đó đến cấp ủy, chính quyền để có sự chỉ đạo giải quyết triệt để, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Các thành viên của MTTQ thực hiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên để gửi đến ban thường trực ủy ban MTTQ cùng cấp để tổng hợp.

Thực tế cho thấy, từ việc tổng hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân qua các kênh, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã gửi hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết và trả lời công khai tại các kỳ họp. Một số ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng cần được trả lời, giải quyết ngay đã được UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng mong đợi của cử tri. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần giải quyết những nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân, MTTQ các cấp cũng tăng cường thực hiện giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân. Ở cấp tỉnh, tại phiên họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả tham gia giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chú trọng thực hiện việc giám sát trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề, chủ trì tổ chức các cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) đối với các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và chủ động giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tổ chức giám sát đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp về thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Qua giám sát, nhìn chung các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc trả lời và chú trọng đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do MTTQ tổng hợp gửi đến. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, nước sinh hoạt, vấn đề hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng… góp phần giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng và các băn khoăn kiến nghị của cử tri, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với chính quyền địa phương, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Để công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vai trò, tầm quan trọng của công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng như việc tiếp nhận, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua phản ánh của MTTQ các cấp. Thực hiện đổi mới phương thức tổ chức và nội dung các hoạt động tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQ các cấp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri và chủ động nắm bắt phản ánh tình hình nhân dân trên các lĩnh vực, nêu rõ những hiện tượng tiêu cực, bức xúc trong nhân dân mới nảy sinh… để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và lãnh đạo cấp trên trực tiếp có biện pháp tuyên truyền, vận động, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò các kênh của MTTQ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc nắm và tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân, tham gia vào hoạt động quản lý, theo dõi kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy