Ngành tuyên giáo tham mưu, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của ngành tuyên giáo, đặc biệt là vai trò tham mưu, thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Nói về những thông tin nhận được qua công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Nguyễn Thị Chính (đảng viên Chi bộ U bướu - Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam) cho biết: “Tôi và các đảng viên trong chi bộ được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, qua cán bộ cấp ủy, báo cáo viên của đảng bộ, tôi đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về quyền và trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào hệ thống văn kiện đại hội đảng bộ các cấp cũng như kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh thời gian qua, những mục tiêu, giải pháp lớn cho 5 năm tiếp theo, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy khóa mới”. 

Ngành tuyên giáo tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng chia sẻ cảm nhận về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, anh Trần Văn Giang (trú ở Ngọc Lũ, Bình Lục) bày tỏ: Qua các phương tiện truyền thông của tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở và công tác trang trí cờ, hoa, biểu ngữ… cổ động trực quan trên các tuyến đường, trung tâm hành chính các cấp, đa số người dân đều nắm được thời gian, ý nghĩa quan trọng của sự kiện tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những chủ trương, định hướng lớn của địa phương trong thời gian tới và giải pháp thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp. Cũng qua công tác thông tin, tuyên truyền có điểm nhấn của các cơ quan, địa phương trong tỉnh, người dân đều biết rõ và dành sự quan tâm, chú ý đặc biệt về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021.

Để góp phần đưa thông tin kịp thời đến CBĐV và các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kịp thời, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành khối tư tưởng văn hóa, các cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và hệ thống tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng với đó, định hướng phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm và loại hình báo chí tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn về trang trí, khánh tiết, nghi lễ, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp. Trước khi diễn ra đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị; nhất là tuyên truyền, cổ động trực quan, công tác trang trí, khánh tiết, nghi lễ trong chương trình đại hội.

Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tiểu ban Tuyên truyền; tham mưu tổ chức đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp là trưởng đoàn đi kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội tại các huyện, thành phố, thị xã; tham mưu tổ chức thành công hội nghị gặp mặt giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương; tổ chức hội nghị họp báo về tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; xây dựng và thẩm định nội dung các khẩu hiệu tuyên truyền, chương trình văn hóa, nghệ thuật, ấn phẩm... chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh tuyên truyền tới CBĐV, các tầng lớp nhân dân về đại hội Đảng, nhất là việc hướng dẫn lấy ý kiến CBĐV, nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, chú trọng định hướng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan... chào mừng đại hội; 100% các trụ sở cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu ngữ tuyên truyền về đại hội Đảng.  

Những ngày đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền về những thành tích nổi bật, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CBĐV, các tầng lớp nhân dân hướng về đại hội. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là thủ đoạn lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác nhân sự đại hội.

Từ việc chủ động tích cực thực hiện vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện, kịp thời, sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã góp phần nhân lên không khí tin tưởng, phấn khởi trong CBĐV, các tầng lớp nhân dân cùng hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.