Ngành nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó trưởng Ban: Võ Văn Dũng, Trần Quốc Cường, Nguyễn Thái Học.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ CHQS, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và lãnh đạo đại diện các sở, ngành có liên quan; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngành nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là: đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính; phòng chống tham nhũng(PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp(CCTP), cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, tiêu cực.

Thực hiện nền nếp, có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và Ban chỉ đạo CCTP các tỉnh, thành phố; giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo cũng như công tác PCTN, tiêu cực và CCTP; Tổ chức, bộ máy, biên chế được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; đội ngũ cán bộ đoàn kết, trung thành, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo; vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng được khẳng định và nâng cao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế: công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thể chế kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức; công tác tham mưu chưa toàn diện; công tác phát hiện, xử lý ở một số địa phương còn hạn chế; nhưng có nơi còn nặng công tác xử lý, chưa quan tâm đúng mức công tác phòng ngừa; nhiều địa phương chưa quan tâm tham mưu đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức…

Trên cơ sở đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong trong tác năm 2021, hội nghị đã thống nhất triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, khẩn trương hoàn thành các Đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP. Tập trung tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp. Chỉ đạo đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa; chú trọng cả xử lý nghiêm khắc, cả tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và các Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, thành phố. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị ngành nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cả công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp.

Chỉ đạo đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa; chú trọng xử lý nghiêm khắc, giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng tham mưu cấp ủy kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kinh tế đã khởi tố; rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo, các Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua sắm các trang, thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự; không để hình thành điểm nóng, tổ chức chính trị đối lập trong nước, vô hiệu hóa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước; tổ chức tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm nguy hiểm. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì, nâng cao chất lượng giao ban định kỳ, đột xuất về an ninh, nội chính…

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.