Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ban Chỉ đạo theo Quyết định 737-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy) đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Các đại biểu dự hội nghị.

Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định rõ quan điểm: Vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới; trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Người dân có thu nhập cao, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Các tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đối với tỉnh Hà Nam, các nhiệm vụ Bộ Chính trị đề ra cho tỉnh tại Nghị quyết 30-NQ/TW là: phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam, tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh học, xây dựng và phát triển các khu, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2022, trong đó đã xác định nhiệm vụ của tỉnh Hà Nam tập trung ưu tiên đầu tư Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tăng cường liên kết vùng trong bảo tồn, khai thác bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học của các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di sản thiên nhiên cấp quốc gia (Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vọoc mông trắng tại huyện Kim Bảng).

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2022 của Chính phủ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng đó, BTV Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo (tại Quyết định số 737-QĐ/TU ngày 28/7/2023) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của BTV Tỉnh ủy để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện.

Đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30 đã trình phê duyệt và triển khai Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chế biến, chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp. Hoàn thiện đề án xây dựng Khu công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về phát triển thương mại – dịch vụ đã thu hút đầu tư xây dựng hình thành các khu thương mại, dịch vụ cao cấp, các khu điểm du lịch khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao quy mô lớn hiện đại. Hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch văn hóa lễ hội với các điểm đến hấp dẫn, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn, tập trung thực hiện các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp. Đẩy mạnh chương trình phát triển đô thị, công tác GPMB được đôn đốc triển khai đảm bảo bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án của kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24 năm 2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước phù hợp với nhu cầu thế mạnh của tỉnh. Phát triển văn hóa gắn liền với phát triển KT-XH. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững; đời sống nhân dân ổn định.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết; trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng nói chung và của tỉnh Hà Nam nói riêng; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 30-NQ/TW, Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, Kế hoạch số 111- KH/TU ngày 17/02/2023 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 28/7/2023; trong đó: tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chung, bảo đảm kết nối liên vùng và nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với Hà Nam, cùng với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách bảo đảm thúc đẩy và phát triển vùng phù hợp với thực tế của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm liên quan đến liên kết vùng; tiếp tục xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bảo đảm chỗ ở cho người lao động gắn với thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp, nhà máy và tăng dân số. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống; thương mại, dịch vụ, du lịch, trong đó chú trọng kết nối với các địa phương trong vùng về phát triển du lịch; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bảo đảm quốc phòng an ninh; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30NQTW của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát bộ, ngành để sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao để sớm triển khai thực hiện. Xây dựng Đề án công nhận quần thể danh thắng Tam Chúc là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Tích cực phối hợp với thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường để có giải pháp tổng thể, đồng bộ cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường nước tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Tăng cường thu hút các cơ sở giáo dục vào Khu Đại học Nam Cao; chủ động, tích cực kiến nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án giao thông kết nối liên vùng. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện việc liên kết vùng và hợp tác giữa các địa phương trong vùng về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông kết nối; bảo đảm quốc phòng- an ninh để phát triển bền vững trong đó Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, có kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo sau hội nghị bám sát quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công; định kỳ và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo để xem xét, xử lý kịp thời. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW và định kỳ tổng hợp báo cáo, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định. Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 30 theo quy định.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy