Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Dự, chỉ đạo tại điểm cầu UBKT Trung ương có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị (BCT), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, thành viên UBKT Trung ương; đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương; đại diện BTV Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, thành viên UBKT Quân ủy Trung ương…

Dự tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng uy trực thuộc tỉnh… 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm
 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị: 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); kịp thời xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập, các nhiệm vụ do BCH Trung ương, BCT, Ban Bí thư (BBT), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN,TC giao.

Công tác KTGS, thể chế về công tác KTGS và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương, UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Kịp thời ban hành, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS năm 2024.

Nội dung KTGS tập trung vào: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, pháp luật của Đảng, Nhà nước; công tác PCTN,TC; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; các lĩnh vực dễ phát sinh TNTC, vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Cấp uỷ, TCĐ và UBKT các cấp nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của BCH Trung ương, BTC, BBT, BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về PCTN,TC. Trong đó, tập trung hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; rà soát, kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp liên quan. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa UBKT và cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác KTGS và PCTN,TC.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với vụ việc phức tạp, UBKT Trung ương thành lập Tổ phản biện đoàn kiểm tra để đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, khách quan trong thẩm tra, xác minh, kết luận kiểm tra; thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn TCĐ thực hiện kết luận của UBKT Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện; chỉ đạo xây dựng “Báo cáo chuyên đề kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sâu” để làm cơ sở thống nhất trong thực hiện kiểm tra đối với các TCĐ, đảng viên.

UBKT các cấp đã gắn giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS với giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm người đứng đầu; giải quyết KNTC, thi hành kỷ luật được tiến hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan. Qua KTGS kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh nhiều TCĐ, đảng viên vi phạm, giúp TCĐ, đảng viên được KTGS nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng; đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác KTGS thời gian tới, nhất là giải pháp thực hiện tốt công tác giám sát, hạn chế sai phạm của TCĐ, đảng viên.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác KTGS thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp 6 tháng qua.

Để thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu: Cấp uỷ, TCĐ, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do BCH Trung ương, BCT, BBT, BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về PCTN,TC giao… 

Tham mưu giúp BCT, BBT, cấp ủy, TCĐ triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành chương trình KTGS năm 2024; Chỉ thị 35 (ngày 14/6/2024) của BCT về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác: thẩm định nhân sự; giải quyết dứt điểm đơn thư KNTC liên quan đến nhân sự đại hội các cấp.

UBKT các cấp tăng cường KTGS, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, TCĐ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thông báo kết luận, chỉ đạo của BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về PCTN,TC; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương; KTGS những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, dễ tham nhũng, tiêu cực, vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm…

KTGS, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, TCĐ cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận KTGS của cấp ủy, UBKT cấp trên. Tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng… Mặt khác, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy