Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 15/9, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các cơ quan Nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các cơ quan Nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo nội dung báo cáo, nhiệm kỳ qua, công tác nội chính đạt được những kết quả tích cực, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh(QP-AN) được giữ vững, tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị cao, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, được cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân đồng tình, ủng hộ; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng giảm,. Về công tác cải cách tư pháp (CCTP), nhận thức của cấp ủy, chính quyền, CBĐV, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp, CCTP nâng lên rõ rệt. Hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp tương đối đầy đủ, đồng bộ, cơ bản thể chế hóa được chủ trương của Đảng về CCTP; Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được kiện toàn, góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hợp tác quốc tế về tư pháp, PCTN được mở rộng....

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác nội chính nhiệm kỳ 2015-2020, hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó xác định: Việc triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo thống nhất về nhận thức, hành động, thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN, CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần giữ vững QP-AN, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính, sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao toàn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm biến nghị quyết thành hiện thực, đây là phương thức, cách làm mới, bài bản, khoa học cần tiếp tục phát huy. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác nội chính cho phù hợp với tình hình mới, do vậy các cơ quan nội chính cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, làm “đúng vai” và “thuộc bài”, thực sự am hiểu, giữ nghiêm nguyên tắc pháp luật, quy chế, quy định, công tâm, khách quan, trong sáng, sử dụng, kiểm soát có hiệu quả quyền lực Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, nhận diện rõ các nguy cơ đe dọa đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách, giải pháp có tính chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ, thật sự là “thanh bảo kiếm” sắc bén, là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội. Tăng cường tiềm lực QP,AN, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn để phát triển đất nước; phát hiện sớm, xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố gây đột biến, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bức xúc, khiếu kiện đông người, kéo dài, phức tạp; tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ; kết hợp chặt chẽ hiệu quả củng cố QP-AN với phát triển KT-XH. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT, từng bước đẩy lùi tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, ma túy, môi trường, tội phạm công nghệ cao...

Các cơ quan Nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan nội chính tập trung triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra đột xuất, bất ngở, không để hình thành các điểm nóng về ANTT. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa giữa các cơ quan nội chính, giữa cơ quan nội chính với các cấp, ngành. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: Đội ngũ CBĐV, công chức, viên chức các cơ quan nội chính trong thực thi nhiệm vụ phải thực sự gương mẫu, công tâm, khách quan, có dũng khí, bản lĩnh, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, luật pháp, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm túc, đầy đủ kịp thời, thống nhất, công khai minh bạch, ổn định, tạo động lực cho phát triển KT-XH, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Gắn kết chặt việc xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm thượng tôn pháp luật. Tăng cường hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của CBĐV, công chức, viên chức, nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh PCTN, tiêu cực, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa với phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng, kịp thời xử lý nghiêm CBĐV có biểu hiện nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; từng bước mở rộng PCTN ra phạm vi ngoài nhà  nước. Tôn trọng nhân dân, học nhân dân, gắn bó với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệpxây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Lê Mai

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.