Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cán bộ, hội viên nông dân huyện đã có 18 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, thu hồi, quản lý đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất đa canh, nuôi trồng thủy sản; cơ chế xây dựng chính sách hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nhất là cơ chế hỗ trợ đối với ngành chăn nuôi sau dịch lợn tả Châu Phi xảy ra; việc quản lý kinh doanh các mặt hàng vật tư nông nghiệp; chính sách đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; giải quyết các dự án sử dụng đất nông nghiệp chậm tiến độ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ chế hỗ trợ tổ chức hội xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể như thành lập hợp tác xã, chi, tổ hội nghề nghiệp; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân; tình hình an ninh trật tự nông thôn, nhất là diễn biến phức tạp của các tổ chức tín dụng đen…

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, dân chủ, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy và đại diện các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, trả lời những ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân. Những vấn đề được đề xuất tại hội nghị được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các bộ phận chuyên môn làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại hội nghị đối thoại. Một số ý kiến còn lại các đồng chí lãnh đạo huyện tiếp thu và hứa chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. 

Hội nghị đã phát huy dân chủ, quyền, trách nhiệm của cán bộ, hội viên hội nông dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đại biểu tham gia ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Liêm đã trao tặng 10 suất quà cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trần Ích