Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc (bằng hình thức trực tuyến) quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương… 

Quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Tại Hà Nam, hội nghị được triển khai trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, đảng uỷ trực thuộc, xã, phường, thị trấn, với sự tham dự của hơn 5.000 đại biểu.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 3 câu hỏi lớn cần làm rõ, đó là: “Lâu nay chúng ta có làm nhiều về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng không, vì sao lần này chúng ta vẫn tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng? Tinh thần mới, nội dung mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này là gì? Chúng ta phải làm gì, làm như thế nào để thực hiện có kết quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), biến nghị quyết thành hiện thực sinh động?”. 

Đi sâu làm rõ 3 vấn đề trên, Tổng Bí thư khẳng định, hơn 90 năm qua, trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử đã chứng tỏ, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Có được những thành tựu đó là do từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Đảng ta luôn nhận thức rõ, xây dựng Đảng nhằm làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, làm cho đội ngũ CBĐV không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, lập trường, quan điểm vững vàng, bình tĩnh, sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn Đảng nhằm khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phân tích những điểm mới trong nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư khẳng định: Quy định lần này nêu rõ hơn, sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tấn công mạnh mẽ hơn về tinh thần chỉ đạo. Kết luận 21 không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng... 

Quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các kết luận, quy định của Trung ương, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ cần triển khai. Từ đó, thống nhất cao trong ý chí, hành động, quyết tâm gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện các kết luận, quy định ở địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Căn cứ kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban Đảng trung ương, các cấp, ngành khẩn trương xây dựng chương trình hành động, chương trình học tập, quán triệt các kết luận, quy định gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai, quán triệt cần thực hiện nghiêm túc, có phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức; đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình thực hiện các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần kết hợp giữa “xây” và “chống”, “chống” và “xây”; gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt việc tốt; phê phán, xử lý nghiêm hành vi sai trái... Đồng thời, tăng cường giáo dục, rèn luyện, quản lý CBĐV, quyết liệt trong kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, điều tra, truy tố, xét xử những tổ chức, cá nhân vi phạm. CBĐV, nhất là người đứng đầu gương mẫu tự giác làm trước, làm nghiêm các kết luận, quy định của trung ương; nghiêm túc tự phê bình và phê bình; tự soi tự sửa bản thân, cái tốt phát huy, cái xấu gọt sửa...

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo những nội dung chủ yếu, những điểm mới trong Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận 21 và Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí khẳng định: Kết luận 21 đề ra mục tiêu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Nội dung Kết luận 21 đã mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; Kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”; Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân. 

Kết luận 21 cũng nêu ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên (CBĐV) vi phạm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Việc triển khai thực hiện Kết luận 21 cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; kiểm tra, giám sát thực hiện hằng năm. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của CBĐV. Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo theo quy định. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp. Tăng cường hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh Báo Nhân Dân

Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm cơ bản giữ nguyên 19 điều, điều chỉnh, sắp xếp lại một số điều cho phù hợp với các nhóm hành vi có tính hệ thống, chặt chẽ, có tính pháp quy, cụ thể, rõ nội hàm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Xây dựng 2 điều mới (điều 3, điều 13). Sắp xếp lại vị trí các điều; chuyển nội dung trong một số điều vào các điều phù hợp hơn theo hướng quy định những vấn đề chung đến các vấn đề cụ thể.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất, góp phần quan trọng vào nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, đưa đất nước tiến lên vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.