Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duy Tiên trao đổi về công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị 05.

Nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và cũng là những vấn đề mới, vấn đề khó của Duy Tiên được xác định là: Xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), phát triển huyện thành vùng công nghiệp trọng điểm của tỉnh và phấn đấu xây dựng thị xã Duy Tiên trước năm 2020.

Thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, TCĐ, cán bộ đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị phải thực sự nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm trực tiếp trong cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị, những vấn đề trọng tâm, bức thiết của địa phương, đơn vị.

Theo đồng chí Phạm Đức Luân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BTV Huyện ủy, các cấp ủy, TCĐ, CBĐV trong toàn đảng bộ đã chủ động đăng ký, thực hiện làm theo gương Bác bằng việc lựa chọn một số vấn đề cấp thiết, nhiệm vụ đột phá, liên hệ với từng chuyên đề hằng năm để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

Cùng với đó, xây dựng, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, tập trung đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, chủ động đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, chú trọng chống bệnh thành tích, hình thức, nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Học tập, làm theo phong cách Bác về ý thức tôn trọng, chăm lo đời sống nhân dân trong thực hiện những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm, 3 năm qua người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương, nhất là lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn ở Đảng bộ Duy Tiên thực hiện nghiêm quy định tiếp dân theo định kỳ.

Người đứng đầu một số địa phương, đơn vị còn chủ động tăng thêm thời gian so với quy định để tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của công dân. CBĐV công tác ở các cấp, ngành cũng tích cực, chủ động hơn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục và giảm đáng kể thời gian giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Học, làm theo phong cách Bác về phát huy dân chủ, tôn trọng, chăm lo đời sống nhân dân, nhiệm vụ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với CBĐV, nhân dân tại cơ sở được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Hằng năm, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, bí thư đảng ủy, lãnh đạo UBND 18/18 xã, thị trấn trong huyện đều trực tiếp đối thoại với CBĐV, nhân dân. Trong các hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động khuyến khích, tạo không khí thoải mái để người dân thẳng thắn bày tỏ ý kiến, qua đó nghiêm túc tiếp thu, trả lời và chỉ đạo các ban, ngành trực tiếp trả lời cụ thể những nội dung liên quan.

Với những vấn đề cần thời gian xử lý, người đứng đầu chỉ đạo ban hành thông báo kết luận trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nghiên cứu, giải quyết, trả lời người dân kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, theo dõi sát sao, đôn đốc tích cực về tiến độ giải quyết, nghiêm khắc phê bình những đơn vị giải quyết không kịp thời.

Từ sự nêu gương, đổi mới tác phong công tác theo gương Bác, cấp ủy, TCĐ, CBĐV các cấp, ngành, địa phương trong huyện đã hoàn thành hầu hết những vấn đề mới, vấn đề khó, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn đã hoàn thành rà soát, đánh giá 59 tiêu chuẩn của đô thị loại IV, 11 tiêu chuẩn của thị xã và 17 tiêu chuẩn của phường thuộc thị xã; hoàn thành xây dựng 7 khu đô thị mới (tổng diện tích 168ha); lập quy hoạch (tỷ lệ 1/2000) của 3 phân khu chức năng (tổng diện tích 820ha); ban hành quy định về công nhận tuyến phố văn minh trên địa bàn, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; xây dựng, nâng cấp cải tạo các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, kiên cố hoá công trình phúc lợi (trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hoá, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cây xanh… với 54 dự án xây dựng cơ bản, tổng mức đầu tư trên 240 tỷ đồng); triển khai dự án chợ Hoà Mạc (diện tích 1,4ha); dự án tuyến đường nối từ tuyến tránh quốc lộ 38 đến ngã ba Hoà Mạc qua khu trung tâm hành chính mới (2,53km); triển khai dự án 9 khu đô thị (diện tích 122ha); thu hút đầu tư 2 cơ sở y tế, 2 dự án nhà ở công nhân tại Đồng Văn (quy mô 5.600 công nhân)…

Cũng nhờ đổi mới tác phong công tác, chú trọng phát huy dân chủ, tôn trọng, chăm lo đời sống nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề khó ngay từ cơ sở nên kinh tế của Duy Tiên liên tục có bước phát triển cao, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 1,41%; 100% đường trục xã, thôn, tổ phố được trải nhựa, bê tông hoá đạt chuẩn; 100% xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017, Duy Tiên là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành tiêu chí huyện NTM, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2018, huyện được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Xác định đúng, trúng trọng tâm việc thực hành theo phong cách Bác trong thực hiện những vấn đề khó, vấn đề mới, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cấp ủy, TCĐ, CBĐV ở Đảng bộ huyện Duy Tiên không chỉ tạo sức lan tỏa mà còn góp phần để tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

Nguyễn Hằng