Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 21/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Các đại biểu tham gia khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Trong thời gian 9 ngày, 67 đảng viên mới của 20 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác- LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển KT-XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng- an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cũng tại khóa học các học viên còn được truyền đạt kiến thức: xây dựng Đảng về đạo đức và những việc làm cụ thể để phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua tham gia khóa học giúp đảng viên mới ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ đó, tiếp tục phấn đấu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, chú trọng trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.