Đảng bộ thành phố Phủ Lý coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ TP Phủ Lý tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp trong sạch, vững mạnh, làm tròn vai trò lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị, địa phương.

Xác định thực hiện tốt công tác KTGS là giải pháp quan trọng góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào thực tế đời sống, Đảng bộ xã Kim Bình (Phủ Lý) thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của UBKT trong việc tham mưu với  cấp ủy nâng cao chất lượng công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng bằng những việc làm cụ thể.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy Kim Bình, hằng năm Đảng ủy quán triệt, triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp ủy cấp trên về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng tới từng chi bộ và cán bộ, đảng viên (CBĐV). Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đã ban hành kịp thời những văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS bảo đảm phù hợp, sát điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

BTV Đảng ủy cũng chỉ đạo, phát huy vai trò của UBKT trong việc tham mưu với cấp ủy xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ, hằng năm, kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của CBĐV.

Năm 2022, Đảng ủy Kim Bình đã tiến hành kiểm tra 4 TCĐ, 89 CBĐV; giám sát 3 TCĐ, 7 CBĐV; chỉ đạo UBKT Đảng ủy KTGS 7 TCĐ, 153 CBĐV; chú trọng phân công cấp ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy xã phụ trách cơ sở và thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với những đầu mối địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên thực hiện nghiêm túc việc thi hành kỷ luật CBĐV vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

Đảng bộ thành phố Phủ Lý coi trọng công tác kiểm tra giám sát
Lãnh đạo, chuyên viên UBKT Thành ủy Phủ Lý trao đổi nghiệp vụ về việc nâng cao chất lượng công tác KTGS. Ảnh: Khang Ninh

Để cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ thành phố thực hiện tốt công tác KTGS, hằng năm BTV Thành ủy Phủ Lý đều chủ động xây dựng, ban hành sớm kế hoạch KTGS theo hướng lựa chọn những vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm. Cùng với đó, tập trung KTGS một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, như: Quản lý đất đai, thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ, công tác phòng, chống dịch bệnh…

Đồng thời, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; thường xuyên quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra… Mặt khác, Thường trực Thành ủy Phủ Lý duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, nhiệm vụ công tác KTGS nói riêng… từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp của Đảng bộ TP Phủ Lý đã tiến hành KTGS đối với nhiều TCĐ và CBĐV. BTV Thành ủy Phủ Lý đã chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 5 TCĐ, 18 CBĐV, trong đó có 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BTV và cá nhân bí thư một số đảng ủy xã trong thực hiện nguyên tắc, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, công tác phát triển đảng viên… Cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố cũng đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 20 TCĐ, 24 CBĐV; thi hành kỷ luật 19 CBĐV. UBKT cấp ủy các cấp cũng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác KTGS theo quy định Điều lệ Đảng. Từ đầu năm 2022 đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 24 TCĐ cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ công tác KTGS; 3 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng.

Xác định công tác giám sát là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm cho chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế… của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu và có kết quả, UBKT các cấp của Đảng bộ TP Phủ Lý đã duy trì thực hiện tốt phương châm “giám sát mở rộng”. Trong giám sát thường xuyên, phân công ủy viên UBKT bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, nhất là những nơi có vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm để giúp cấp ủy nắm bắt, đánh giá sát tình hình, có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa sai phạm.

Trong giám sát chuyên đề, UBKT các cấp đã tổ chức giám sát 12 TCĐ, 9 CBĐV. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, học tập và làm theo gương Bác; việc thực hiện nghị quyết của đảng ủy về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh…

Công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với TCĐ và CBĐV cũng luôn được UBKT các cấp của Đảng bộ TP Phủ Lý quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, UBKT Thành ủy đã thi hành bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 3 CBĐV vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật CBĐV vi phạm được tham mưu, thực hiện đúng phương hướng, phương châm, quy trình, thủ tục thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Để thực hiện tốt công tác KTGS, UBKT Thành ủy Phủ Lý cũng tham mưu, kiện toàn nhân lực và chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức, tác phong cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng” năm 2022; tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng"…

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện toàn diện công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CBĐV, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của TP Phủ Lý thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.