Cụm thi đua Trường Chính trị các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổng kết 5 năm hoạt động

Sáng 23/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Cụm thi đua các Trường Chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng (Cụm thi đua số 4) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm tổ chức và hoạt động (giai đoạn 2015-2020) và phong trào thi đua (PTTĐ) năm 2020.

Tổng kết 5 năm tổ chức và hoạt động cụm thi đua số 4
Các đại biểu dự hội nghị.

Cụm thi đua số 4 bao gồm 9 trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. Từ năm 2015-2020, các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng (TĐKT) của cụm luôn bám sát hướng dẫn, yêu cầu của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện PTTĐ của các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với tình hình thực tiễn các trường. Các thành viên trong cụm đã thực hiện việc đăng ký giao ước thi đua, phát động và tổ chức các PTTĐ nền nếp. Công tác TĐKT được thực hiện kịp thời hơn, đặc biệt chú trọng khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm việc; công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến được các thành viên cụm quan tâm; nhiều tập thể, cá nhân của cụm đã được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước cấp học viện. 

Từ tham gia hoạt động của Cụm thi đua số 4, các thành viên có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình, mô hình tiêu biểu, nhất là công tác thao giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học… Tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học, sinh hoạt chuyên đề nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Các phong trào TĐKT đã động viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo tạo động lực mới, nhân tố mới giúp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng nhà trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở các địa phương.

Tổng kết 5 năm tổ chức và hoạt động cụm thi đua số 4
Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các nhà trường đã tham luận ý kiến đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của cụm thi đua, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, tích cực hưởng ứng và tham gia các PTTĐ do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cụm thi đua số 4 phát động; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nội dung phát động PTTĐ cấp học viện giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết- Kỷ cương- Gương mẫu- Sáng tạo- Hiệu quả” bằng việc: giữ gìn và phát huy truyền thống của các đơn vị, xây dựng mô hình “Tập thể kiểu mẫu”, “Cán bộ trường Đảng kiểu mẫu”; chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch; thi đua thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện hiệu quả “Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, PTTĐ “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn (2019-2025) với việc xây dựng tập thể đoàn kết, gương mẫu….

Tại hội nghị, cụm thi đua đã bình xét các tập thể, cá nhân tiêu biểu, bầu đơn vị cụm trưởng, cụm phó năm 2021. Trường Chính trị tỉnh Hà Nam được bầu làm cụm trưởng. 

Trước đó, cụm thi đua đã tổ chức hội thảo: Kết quả và những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Quy định số 09 ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.