Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có  các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành  của tỉnh và đông đảo nhân dân thị trấn Tân Thanh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 829/NQ – UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam. Theo đó, thị trấn Tân Thanh (Thanh Liêm) được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 4,77 kmdiện tích tự nhiên, 3.580 người của xã Thanh Bình và toàn bộ 6,99 kmdiện tích tự nhiên, 5.916 người của xã Thanh Lưu. Sau thành lập, thị trấn Tân Thanh có quy mô lớn hơn, phù hợp với quy hoạch Trung tâm hành chính của huyện và sẽ mở rộng được không gian phát triển đô thị; từ đó sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, để quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, xã hội. 

Thị trấn Tân Thanh hiện có: 09 thôn, xóm với diện tích tự nhiên 11,7km2, dân số 9.496 người; trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị của thị trấn Tân Thanh được quy hoạch chung với quy hoạch Trung tâm hành chính của huyện (trước mắt trụ sở làm việc tại Đảng ủy, UBND xã Thanh Lưu).

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập thị trấn Tân Thanh cho lãnh đạo thị trấn Tân Thanh. 

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 829 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam, UBND huyện Thanh Liêm đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời và hiệu quả. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, người lao động không chuyên trách tại thị trấn; thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sáp nhập. Đến nay, thị trấn đã cơ bản kiện toàn xong bộ máy hoạt động và chính thức đi vào làm việc từ ngày 16/01/2020.

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Trần Hữu (ảnh: Khương Doanh)