BCH Đảng bộ tỉnh triển khai công tác quý II và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền

Sáng 25/3, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII; đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022 và cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai công tác quý II và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai công tác quý II và cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu một số vấn đề có tính gợi mở để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận đó là: Tham gia ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII; đánh giá nghiêm túc những thuận lợi, khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Qúy I; phân tích, dự báo, nhận định tình hình, những khó khăn, thách thức, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sát tình hình thực tế để hoàn thành nhiệm vụ quý II, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Về Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ phát sinh nên điều chỉnh, bổ sung là rất cần thiết. BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo rà soát một bước và trình xin ý kiến BCH. Do vậy, đề nghị BCH tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung để đảm bảo Chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của BCH trong năm 2022.

BCH Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo dự thảo công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022 của Tỉnh ủy.
BCH Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
BCH Đảng bộ tỉnh chia các tổ thảo luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: Các nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh cho chủ trương, cho ý kiến theo thẩm quyền là những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo phát triển KT-XH, tạo động lực cho sự phát triển lâu dài của tỉnh, gồm 23 nội dung với các nhóm vấn đề về lĩnh vực đầu tư công; đất đai; xây dựng; cơ chế, chính sách và ý kiến về việc tiếp tục triển khai xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh đã được BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII cho chủ trương. Cùng đó, đồng chí yêu cầu BCH tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung, chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở, nền tảng cho việc thực hiện công tác chuyển đổi số của tỉnh cũng như các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh cần tham gia ý kiến, thảo luận kỹ lưỡng để khi tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Thông qua hình thức trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Tiếp đó, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo dự thảo công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022 của Tỉnh ủy. Theo đó, quý I/2022, trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, song Ban Chấp hành (BCH), BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đạt kết quả quan trọng. KT-XH cơ bản ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu tăng khá. Lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực…Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tạo khí thế phấn khởi, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác quý II/2022. Trong đó xác định: Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (khóa XX), chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Chương trình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn; Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết, kết luận của BCH, BTV Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, tạo môi trường ổn định cho phát triển.

BCH Đảng bộ tỉnh họp cho ý kiến cho chủ trương các nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo về các nội dung xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo về việc triển khai xây dựng Trung tâm hành chính mới của tỉnh; dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; báo cáo Chủ trương đột phá dám nghĩ, dám làm trong việc thực hiện trước các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và ban hành một số cơ chế, biện pháp đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thu hồi đất để thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cũng báo cáo một số nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề năm 2022 (kỳ họp thứ 6) HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong sáng ngày 25/3, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã chia tổ thảo luận các nội dung cuộc họp. Buổi chiều 25/3 BCH Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận tập trung.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.