Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn chủ động tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn... của Trung ương; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Cùng đó, thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên…,góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong sạch, vững mạnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế. Cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và Trường Chính trị tỉnh bảo đảm tinh gọn và phù hợp.

Thực hiện thành công và hiện đang duy trì tốt hoạt động thí điểm một số mô hình hợp nhất theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là: mô hình hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND tại huyện Thanh Liêm; thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện ở 6/6 đơn vị và đồng thời sáp nhập tổ chức đảng.

Thực hiện hợp nhất văn phòng UBND với văn phòng đảng ủy ở 69/116 xã, phường, thị trấn. Sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố (từ 1.239 xuống còn 685, giảm 554 thôn, tổ dân phố). Hoàn thành sáp nhập chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố. Giải thể 100% chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện thu gọn đầu mối, giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND tại 4/6 huyện và 101/116 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian qua, đơn vị đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU, số 62-CTr/TU thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; ban hành: Hướng dẫn số 18-HD/TU về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Kết luận số 08-KL/TU về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; Quy định số 488-QĐ/TU về luân chuyển, sắp xếp cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 100-KH/TU luân chuyển, điều động, phân công cán bộ đến năm 2020, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 59-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020; ban hành bộ tiêu chí về đánh giá xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý.  

Đặc biệt, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị tốt phương án nhân sự, nhất là tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh thành công tốt đẹp). Tham mưu bố trí, điều động, sắp xếp cán bộ và thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy sau Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Kết quả đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Kịp thời tham mưu bổ sung, kiện toàn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; rà soát, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ (Quy định tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng); rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác luân chuyển gắn với sắp xếp bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý không là người địa phương; tham mưu xây dựng dự thảo Đề án về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025.

Tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cụ thể tham mưu ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Nghị quyết số 05-NQ/TU); Hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (Hướng dẫn số 04-HD/TU). Mặt khác, công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được đơn vị chú trọng… Hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã và đang nỗ lực tham mưu, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen, Cờ thi đua, Huân chương Lao động hạng Nhì… Từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.