Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021

Sáng 30/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết và chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh; về một số nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn năm 2050...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021 và một số nội dung quan trọng theo thầm quyền
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh;  chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021 và một số nội dung quan trọng theo thầm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Nam chúng ta phải trải qua 2 đợt dịch liên tiếp, với một khối lượng công việc rất lớn của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nhưng với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thống nhất, kịp thời và tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đạt nhiều kết quả.

Nổi bật là đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và ban hành đồng bộ các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, kịp thời cho chủ trương để cụ thể hóa thành các Nghị quyết, Đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; từ đó tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; sắp xếp, kiện toàn, bố trí cán bộ chủ chốt sau bầu cử. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; thu hút các dự án lớn về đầu tư; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu từ thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, phân tích làm rõ hơn kết quả đạt được, những cách làm hay, hiệu quả; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế; kiến nghị các nhiệm vụ, các giải pháp để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2022, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025); là năm đầu Hà Nam tự cân đối ngân sách, nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cả giai đoạn 2021-2025, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, BCH tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị và phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng- an ninh và công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ .

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025, đây là nội dung hết sức quan trọng, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH tập trung thảo luận đánh giá về kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020, nhất là năm 2021; chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích rõ nguyên nhân. Đặc biệt là việc tính toán, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cả giai đoạn, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021 và một số nội dung quan trọng theo thầm quyền
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì thảo luận tại tổ.

Về việc cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH thảo luận, thống nhất nguyên tắc để xây dựng Kế hoạch đầu tư công đảm bảo hiệu quả, khả thi theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và khả năng cân đối nguồn vốn; những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công; kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách để bảo đảm việc tự cân đối ngân sách năm 2022…; có các giải pháp để thực hiện đúng định hướng phát triển của tỉnh là tỉnh công nghiệp vào năm 2025 và là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035. Từ đó bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các ngành, lĩnh vực, nhất là trong phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch và đô thị…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2021
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì thảo luận tại tổ

Về nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Để Quy hoạch tỉnh được ban hành phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị: BCH thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh, tập trung vào việc bổ sung các nội dung để bảo đảm: Quy hoạch đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh, phù hợp với xu thế phát triển của vùng Thủ đô và đồng bằng Bắc bộ cũng như xu thế phát triển chung của cả nước, đảm tính khả thi của Quy hoạch sau khi được phê duyệt…

Về Chương trình công tác và Chương trình KTGS năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu tập trung, nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để bảo đảm Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong khuôn khổ của hội nghị các đại biểu đã nghe cụ thể báo cáo quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; nghe báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chia tổ thảo luận các nội dung của hội nghị. Dự kiến hội nghị sẽ làm việc trong 1,5 ngày. 

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.