10 sự kiện, kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển. Dưới đây là 10 sự kiện, kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021 do BTV Tỉnh ủy chọn.

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 34 nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, có 11 nghị quyết chuyên đề, 01 chương trình để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Các đại biểu dự hội nghị Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Ảnh: Nguyễn Hằng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 12 nghị quyết, chương trình, quy chế, trong đó: 07 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; 03 chương trình về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội; 02 quy chế về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 22 nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định, trong đó: 08 nghị quyết về công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 02 chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, công tác đoàn thể; 02 đề án về công tác xây dựng đảng, đoàn thể; 02 quy chế về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 08 quy định về công tác xây dựng đảng, đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị.

2. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Khang Ninh

Ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 41 tập thể và 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

3. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp trong điều kiện đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy  bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý. Ảnh: Nguyễn Uyên

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban bầu cử các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 646.898 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,47%. Kết quả: có 06 người trúng cử đại biểu Quốc hội; 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 201 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 2.649 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. 

4. Hà Nam chủ động, quyết liệt, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 02 đợt dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đạt cao

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh bùng phát 02 đợt dịch Covid-19 (ngày 19/9 và 27/4) với diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Song, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát; thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổng số kinh phí chi cho thực hiện phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là hơn 210 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch là gần 112 tỷ đồng. 

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19  cho người dân thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm. Ảnh: Hải Yến

Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân an toàn, đúng tiến độ. Đến ngày 30/12/2021, 98% số người dân từ đủ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin, trong đó, tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi đạt 93% và trên 36 nghìn người được tiêm mũi 3; 99% số trẻ em từ 12-18 tuổi được tiêm vắc-xin, trong đó số tiêm đủ 2 mũi đạt 95%.

Hơn 500 doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân và nhân dân trong, ngoài tỉnh đã ủng hộ tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 với trị giá trên 150 tỷ đồng, trong đó: Gần 90 tỷ tiền mặt để mua vắc-xin và phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch; trên 177 nghìn liều vắc-xin, hàng nghìn trang thiết bị, máy, vật tư y tế, trên 300 tấn lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đời sống người dân trong tỉnh cũng như người dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH CU-Tech Việt Nam (KCN Hòa Mạc, Duy Tiên). Ảnh: Thanh Bình

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,85%, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 6 toàn quốc và đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng.

6. Hà Nam được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 vượt 04 xã so với kế hoạch đề ra

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hà Nam đã được Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, là tỉnh thứ tư trong cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Tuyến đường hoa NTM kiểu mẫu ở xã Nhân Chính (Lý Nhân). Ảnh: Quang Huy

Năm 2021, tỉnh Hà Nam tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, vượt 04 xã so với kế hoạch đề ra.

7.  Tập trung xây dựng, bổ sung các quy hoạch, làm cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn về đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Khu Công nghiệp Châu Sơn (TP Phủ Lý). Ảnh: Thế Trang

Hà Nam tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030; điều chỉnh các quy hoạch vùng huyện và quy hoạch đô thị; đặc biệt, đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Khu công nghệ cao Hà Nam, là khu thứ 5 của cả nước vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

8. Thu cân đối ngân sách nhà nước lập kỷ lục mới

Năm 2021, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 14.500 tỷ đồng, bằng 150% dự toán Trung ương giao, trong đó: Thu nội địa đạt gần 12.697 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu 1.845 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nam thực hiện tự cân đối thu, chi ngân sách vào năm 2022. 

9. Ngành giáo dục đào tạo giành nhiều kết quả ấn tượng; giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì thứ hạng 
Thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2021 - 2022 và triển khai hiệu quả việc dạy và học trực tuyến, bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020-2021 đạt kết quả tốt, đứng thứ 6 toàn quốc về điểm bình quân chung với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,18%.

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
Một tiết học của Trường THPT chuyên Biên Hòa. Ảnh: Thanh hà

Chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt kết quả khá: 46 học sinh dự thi đạt giải, gồm 12 giải Nhì, 13 giải Ba, 21 giải Khuyến Khích.

10. Thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải đấu quốc gia

10 sự kiện kết quả nổi bật của tỉnh Hà Nam năm 2021
VĐV Vũ Thị Ngọc Hà nhận HCV nội dung nhảy ba bước Giải điền kinh Cúp tốc độ Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. 

Năm 2021, thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam giành được nhiều Huy chương Vàng tại các giải thi đấu quốc gia. Đến ngày 20/12/2021, vận động viên các bộ môn đã tham gia thi đấu 12/26 giải trong nước, giành tổng số 33/75 Huy chương các loại, trong đó có 7 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 17 Huy chương đồng. Tiêu biểu là vận động viên Vũ Thị Ngọc Hà của Bộ môn điền kinh đã đoạt được 4 Huy chương Vàng; các vận động viên Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Linh của Bộ môn vật và Đường Thị Diễm Hạnh của Bộ môn điền kinh, mỗi vận động viên đóng góp thêm 1 Huy chương Vàng. 

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.