Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 15/7, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, Lê Văn Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ và 232 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 20202025
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Bảng đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt mức cao. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn huyện nhiệm kỳ qua đạt mức 13,4%/năm, cơ cấu kinh tế được chuyển trọng tâm sang công nghiệp-xây dựng-dịch vụ và đạt tỉ lệ 92% cơ cấu kinh tế chung, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý giai đoạn 2016-2020 đạt gần 3.400 tỉ đồng (tăng bình quân 35,1%/năm). Huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp làm tốt quy hoạch phát triển du lịch, triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án lớn, đẩy mạnh giải quyết việc làm mới, quan tâm xuất khẩu lao động, tăng dần tỉ lệ lao động qua đào tạo… góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 2,06%. Các hoạt động trên  lĩnh vực văn hóa- xã hội cơ bản được duy trì, giữ vững, đạt chất lượng cao. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng- an ninh tiếp tục được củng cố, tình hình chính trị- xã hội ổn định.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức đảng các cấp trong toàn đảng bộ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Toàn đảng bộ đẩy mạnh thực hiện xây dựng và chỉnh đốn Đảng, triển khai có nền nếp và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 20202025
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kim Bảng đề ra một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các dự án hạ tầng KT-XH; Củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo hướng đô thị hóa; Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, phấn đấu đạt 16 chỉ tiêu về phát triển KT-XH; trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 138 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách huyện quản lý (không tính bổ sung từ ngân sách cấp trên) tăng bình quân 10%/ năm, đến năm 2025 đạt 1.100 tỉ đồng; giải quyết việc làm mới cho 3.600 lao động/năm; tỉ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 35% so với năm đầu nhiệm kỳ; phấn đấu có 10 đơn vị hành chính cấp xã đạt tiêu chí phường và huyện đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã trước năm 2025; tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên… 

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó, Đảng bộ huyện Kim Bảng xác định tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, nông thôn; thực hiện có hiệu quả tích tụ ruộng đất cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng NTM bền vững, kiểu mẫu theo hướng đô thị hóa; tăng cường các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển ngành nghề ở nông thôn, phát triển thương mại- dịch vụ. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh,  ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bảng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định: Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện. Đẩy mạnh CNH nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa, phấn đấu huyện đạt đô thị loại 4 và trở thành thị xã trước năm 2025; Phát huy tốt thế mạnh về vị trí để phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch quốc gia Tam Chúc, tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng. Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa- xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ để thảo luận, đóng góp những ý kiến sát thực từ cơ sở vào các dự thảo văn kiện; bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, có năng lực và sức chiến đấu cao, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với những địa bàn, lĩnh vực quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng sẽ thành công tốt đẹp, tạo khí thế, quyết tâm mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục năng động, sáng tạo, vươn lên tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đột phá để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; phấn đấu  huyện trở thành thị xã trước năm 2025; đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Kim Bảng đang hướng tới Đại hội; góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên khai mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội, nhất là các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, các khâu đột phá để hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.