Với quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đồng Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. KT-XH trên địa bàn tiếp tục phát triển. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng (đạt mục tiêu đại hội); giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 3,2% (mục tiêu đại hội 3%). Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 24,2% (mục tiêu đại hội tăng 7-10%), đến năm 2020 đạt 186,2 tỷ đồng (mục tiêu đại hội 160,8 tỷ đồng), thu ngân sách trên địa bàn, số lao động được giải quyết việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo…. đều vượt mục tiêu đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm (đạt tiêu chí NTM). Nhiều chỉ tiêu khác như: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, gia đình văn hóa… đều vượt chỉ tiêu. Xã về đích NTM năm 2015.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Bảng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra, Đảng bộ xã Đồng Hóa luôn đặc biệt coi trọng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong đó, chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, chú trọng thực hiện nghiêm công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận…; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Nhiệm kỳ qua, số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của Đảng bộ bình quân đạt 91,3% (vượt chỉ tiêu đại hội); đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt gần 99%. Đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết- Đổi mới- Phát triển”, xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 95 triệu đồng/người; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ 2,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 10,4%/năm, đến năm 2025 đạt 305,487 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 8%/năm; giải quyết việc làm mới bình quân 262 lao động/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 77,6%... Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh, tiên tiến, trong đó số TCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 97%. Phấn đấu xã đạt tiêu chí phường trước năm 2025. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Để đạt được những chỉ tiêu trên, Đảng bộ xã xác định thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong đó lấy việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát làm trọng tâm. Cùng đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng phát triển ngành nghề dịch vụ nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hằng