Dự, chúc mừng Đại hội có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Huyện ủy Kim Bảng cùng 185 đại biểu đại diện cho 273 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Tượng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII đề ra. Huy động mọi nguồn lực, chú trọng tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân hằng năm, đồng thời tập trung lãnh đạo nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,79%. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, kế hoạch sử dụng đất. Hoạt động tài chính, thương mại – dịch vụ có bước phát triển rõ rệt; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý và khai thác các nguồn ngân sách. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường… đều vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Công tác xây dựng đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ đạt kết quả toàn diện, chất lượng đảng viên ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 30 đảng viên mới. Qua đánh giá chất lượng hằng năm, gần 97% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng… được thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thu được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt 49,41 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2025 giảm còn 1/3 trên tổng số hộ nghèo giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xã đạt tiêu chí phường; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,5%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Tượng Lĩnh. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới cần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm. thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển xã thành phường làm cơ sở định hướng đầu tư; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và quần chúng…

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Vân