Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Huyện ủy Thanh Liêm.   217 đại biểu đại diện cho 371 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã về dự Đại hội.

Đây là Đảng bộ được BTV Huyện ủy Thanh Liêm chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu dự Đại hội.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Liêm Cần đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhất là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên chăm lo đổi mới hoạt động, kịp thời kiện toàn nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hằng năm, có trên 85% số chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Kinh tế- xã hội có bước chuyển khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50,2 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1%/năm; lao động có việc làm mới tăng 6,7% so với kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới (NTM) có nhiều khởi sắc, xã về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch. An ninh quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng/người/năm; thu từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 18-20%/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 0,5% trở lên; phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào năm 2022; đảng bộ giữ danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên....

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Liêm Cần. Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực sớm đưa Liêm Cần trở thành xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liêm Cần khóa mới tập trung phát huy cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra thành các chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng yếu, khâu đột phá để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân xã.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liêm Cần, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Mai Hương