Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 7/7, Đảng bộ huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung  ương; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện Thanh Liêm qua các thời kỳ, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn và 214 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã”, Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đã đề ra. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai; công tác dân vận của chính quyền theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng... Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động, góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2018, huyện được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tăng 84% so với năm 2015; an sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Liêm xác định: Tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá đó là: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung nguồn lực ưu tiên xây dựng hoàn thiện Trung tâm hành chính huyện và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Huyện phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng/năm. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/ năm, đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng. Số hộ nghèo giảm 1/2 so với đầu nhiệm kỳ. Huyện có từ 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên; trong đó có 20% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên. 

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ huyện Thanh Liêm xác định tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực hoàn thiện xây dựng Trung tâm hành chính huyện; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm phát huy dân chủ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ để Đại hội thảo luận và quyết định. Đó là: Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 Nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa – xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cũng yêu cầu, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc; hoàn chỉnh và ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.