Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Mai

Đến nay, toàn tỉnh có 1.902/1.902 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội, bảo đảm đúng nội dung, thời gian quy định của cấp ủy cấp trên. 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm đối với cấp cơ sở trực thuộc. 

Công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp cơ sở được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác chuẩn bị một số nội dung về đại hội điểm, đại hội thí điểm cấp cơ sở bảo đảm toàn diện, chu đáo, đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng. 

Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh (Đại hội Đảng bộ xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tổ chức ngày 18 - 19/3/2020) thành công tốt đẹp. Sau đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, 9/10 đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và tương đương cũng đã chỉ đạo, tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở.

Cùng với chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở và trực thuộc cơ sở, các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã tích cực đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025, nhất là về hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình đại hội và công tác nhân sự cấp ủy.

Trong quý I, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp đã được cơ quan, ngành tổ chức xây dựng đảng tham mưu với cấp ủy cùng cấp thực hiện đồng bộ, kịp thời. Cùng với nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng, cơ quan tổ chức từ tỉnh đến các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định có liên quan.

Thế Vĩnh