Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 hơn 4.376 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, đạt 57% dự toán TW giao và đạt 56% dự toán HĐND tỉnh giao. Trên cơ sở, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm, Sở Tài chính trình UBND tỉnh, phấn đấu thu cân đối ngân sách cả năm 2019 đạt và vượt 8.601 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 7.101 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 1.500 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam quy định: chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc; chi một phần tiền ăn; chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ công chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo; chi thù lao giảng viên, báo cáo viên; phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên; chi phí cho học viên đi khảo sát, thực tế…Dự thảo Sở Tài chính trình UBND tỉnh quy định từng mức hỗ trợ cụ thể, trong đó có nhiều khoản kịch mức trần quy định.

Cũng tại hội nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, dự thảo quy định về mức: giá tưới tiêu cho diện tích lúa; giá tưới tiêu cho diện tích cây mạ, màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày; giá cấp nước cho nuôi trồng thủy sản; giá cấp nước cho cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây dược liệu; giá tiêu thoát nước nông thôn và đô thị ( trừ vùng nội thị).

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, dự thảo quy định: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.       

Đại diện Ban Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận các nội trung trên, đại diện các ngành chức năng và lãnh đạo UBND tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn. Một số khoản thu trong 6 tháng đầu năm đạt cao như: thu các khoản từ thuế, phí, lệ phí tăng 22% so với cùng kỳ, đạt 53% dự toán trung ương giao, 52% dự toán HĐND tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất tăng 26% so với cùng kỳ.

Về giải pháp thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm, các đại biểu phân tích: Việc phấn đấu thu cân đối ngân sách cả năm trên địa bàn đạt và vượt 8.601 tỷ đồng, đó là kết quả khả thi, bởi thực tế trong năm 2019 nhiều nhà đầu tư trong tỉnh đã đi vào sản xuất tương đối ổn định và có kế hoạch nộp ngân sách cao cho tỉnh.

Đối với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam, các đại biểu đều nhất trí trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, cần làm rõ từng nhóm dự án, đối tượng thực hiện để hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa.  

Phát biểu kết luận các nội dung, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu của tỉnh phấn đấu cả năm 2019 tổng thu cân đối ngân sách tăng thêm 100 tỷ đồng so với kế hoạch thu 8.601 tỷ đồng, trong đó tiền đấu giá quyền sử dụng đất không vượt quá 1.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành được kế hoạch trên, các cấp, các ngành chức năng cần vào cuộc tập trung: rà soát các khoản thu, xây dựng và triển khai kế hoạch thu, tích cực chống thất thu ngân sách.

Về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam cơ bản UBND tỉnh nhất trí.

Riêng tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, nâng lên mức 300 nghìn đồng đối với người cao tuổi 70 – 75 – 80 …và các cụ thọ trên 100 tuổi mức 1 triệu đồng/cụ...ý kiến của các đại biểu đóng góp cho nội dung các tờ trình dự thảo, các ngành chức năng tổng hợp chỉnh sửa để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9.

Trần Hữu