Theo thông báo tại hội nghị, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức từ ngày 11/7 đến hết buổi sáng ngày 13/7/2018, tại hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thông qua 8 báo cáo của UBND tỉnh phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về: nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quốc phòng, an ninh, thi hành án dân sự; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh (trả lời trực tiếp tại kỳ họp).

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng đó, thông qua 2 báo cáo của thường trực HĐND tỉnh về: kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; các báo cáo của Uỷ ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về hoạt động công tác ngành; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo của UBND tỉnh; các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thảo luận và thông qua 12 nghị quyết chuyên đề về KT-XH; 6 nghị quyết về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố; các nghị quyết về công tác cán bộ… Trong thời gian diễn ra kỳ họp, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố sẽ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp sẽ dành thời gian thích hợp để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng.

Xác định công tác tuyên truyền cần được thực hiện đồng bộ trước, trong và sau kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động, tập trung, phối hợp nhằm triển khai đảm bảo kịp thời, sâu rộng, hiệu quả. Theo đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung thông tin, tuyên truyền về kỳ họp vào Bản tin Thông báo nội bộ, hội nghị báo cáo viên. Các sở, ngành và cơ quan báo chí phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc làm tốt mảng tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin rộng rãi về kỳ họp.

Cùng với cập nhập, phản ánh kịp thời, toàn diện nội dung, chương trình, diễn biến kỳ họp cần ưu tiên phán ánh sâu những vấn đề quan trọng, liên quan đến đời sống xã hội mà kỳ họp đề cập. Đồng thời, nắm bắt, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh mong muốn gửi tới HĐND tỉnh và các cấp, ngành chức năng. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp kết nối để tiếp nhận kịp thời, đầy đủ ý kiến cử tri, nhân dân thông qua đường dây nóng, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện công tác tiếp công dân chu đáo trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Nguyễn Khánh